เพราะการกินมีความหมายมากกว่าเพื่อตัวเอง แนวคิดจาก CP ที่ส่งถึงทุกคนในสังคม

หลายคนอาจเคยเห็นประโยค “การกินอย่างยั่งยืน” ผ่านตามาบ้าง

การกิน คือ หนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราเจริญเติบโต มีชีวิต มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่รู้หรือไม่ว่า การกินอย่างยั่งยืน ทำให้อาหารทุกคำที่เราทุกคนกินเข้าไป มีความหมายมากกว่าแค่ทำให้อิ่มท้อง

ทำให้ “การกินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคำมีความหมาย” มีผลต่อทั้งชีวิต ต่อสังคม และต่อโลกใบนี้อย่างไม่น่าเชื่อ

อาหารที่ดี ดีต่อเรา ดีต่อโลก

แนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพมาแรงมากทั่วโลกในช่วงหลายปีมานี้ และได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดูได้จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาด ที่ออกมาเน้นเรื่องสุขภาพอย่างชัดเจน ในทางกลับกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีประโยชน์ก็ลดบทบาทลงไป

เพราะทุกคนรู้ว่า อาหาร คือปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย ทำให้ทุกคำของอาหาร มีความหมายต่อร่างกาย ครอบครัว และคนที่เรารัก

แต่รู้หรือไม่ว่า อาหารทุกคำ ถ้ากินอย่างถูกต้อง นอกจากจะมาพร้อมสุขภาพและโภชนาการที่ดี ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ชุมชน ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นั่นคือความหมายที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ

เกิดเป็นแนวคิดที่ว่า กินอาหารที่ผลิตอย่างยั่งยืน สร้างสิ่งที่ดีต่อตัวเรา และดีต่อโลกไปพร้อมกัน

กินอย่างยั่งยืน กินอย่างไร

CP เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และเกิดแนวคิด “การกินอย่างยั่งยืน” คือ อาหารต้องมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย มีรสชาติอร่อย แล้วยังต้องช่วยเหลือชุมชน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโลก

จากจุดเริ่มต้นนี้ เกิดเป็นคำถามว่า รู้หรือไม่ อาหารที่กินมาจากไหน?

นั่นคือ ผู้บริโภคต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา กระบวนการผลิตตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนถึงกระบวนการผลิต มาตรฐานโรงงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่ง CP ได้เริ่มพัฒนาระบบ QR Code มาใช้สำหรับสินค้าไก่สดอนามัย ตราซีพี

การรู้ที่มาของอาหาร ทำให้เกิดความมั่นใจว่าได้อาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย ช่วยในการตัดสินใจกินอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รู้ว่าอาหารแบบไหนมีประโยชน์กับใคร เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น หรือกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีความต้องการแตกต่างกัน ก็ต้องกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกัน

ทั้งหมด เพื่อให้ได้อาหารที่ดีต่อตัวเราและครอบครัว

นอกจากดีต่อโลก ยังดีต่อสังคม

แนวคิดเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง และขยายผลไปสู่แนวคิดเรื่องอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม เชื่อหรือไม่ว่า การกินอาหารมีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้

CP มีโครงการ “ผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืน” ใส่ใจกระบวนการผลิตตลอดทั้ง supply chained เช่น ไก่สดซีพี ได้การรับรอง ProSustain จากองค์กร DNV-GL เป็นไก่สด ยั่งยืนรายแรกของโลก ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตน้อยกว่า 50% เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลเนื้อไก่ในประเทศไทย และใช้น้ำน้อยกว่า 26% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่โลก

หรือ เกี๊ยวกุ้งซีพี เป็นผลิตภัณฑ์กุ้งรายแรกของไทย ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลาดลดโลกร้อน คือ สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 23%

รวมถึงเป็นผู้นำในการใช้ถาดบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ PLA (Polylactic acid) ที่ผลิตจากพืช (Renewable resource) และสามารถย่อยสลายได้ 100% ทดแทนการใช้ถาดพลาสติกใส PET (Polyethylene terephthalate) ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายเองได้ทางชีวภาพ

นอกจากช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม ทุกคำที่กินยังมีส่วนร่วมโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต มีเป้าหมายร่วมสร้างโภชนาการที่ดีในเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายในปี 2558-2562 จะส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เหมาะสมตามหลักโภชนาการให้เด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัทรวมกว่า 17,000 คน ในโรงเรียนมากกว่า 77 แห่ง

ปิดท้ายด้วยทุกคำที่กินมีส่วนช่วยส่งเสริมอาชีพมั่นคงและรายได้พอเพียงให้ เกษตรกรรายย่อยกว่า 5,000 ครอบครัว โดยการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม เช่น หมู่บ้าน เกษตรกรรมหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา หมู่บ้านเกษตรกรรมกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร สามารถสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจตลอดปีรวมกว่า 880 ล้านบาท

“คำ” ที่มีความหมาย

สรุป

CP ใช้แนวคิด “ทุกคำมีความหมาย” โดยต้องการบอกให้ผู้บริโภค ใส่ใจสุขภาพของตัวเอง สุขภาพของสังคม และสุขภาพของโลกให้มากขึ้น ผ่านการกินอาหารอย่างถูกต้องตั้งแต่จุดกำเนิด กระบวนการผลิต จนถึงการจำหน่าย เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารส่งออกรายใหญ่ ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อยืนยันว่า ทุกคำมีความหมายต่อทั้งตัวเรา และต่อโลกใบนี้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

Comments