นักวิจัยเผย โควิด-19 ทำเยาวชนเสียโอกาสการศึกษา กระทบรายได้ในอนาคตไปตลอดชีวิต

โควิด-19 สร้างวิกฤตการทำงานระยะยาว สำนักวิจัยในประเทศอังกฤษเปิดเผยว่า การปิดโรงเรียนในช่วงโควิด-19 ระบาด ทำให้เด็กๆ สูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพไปตลอดชีวิต

ห้องเรียนอันว่างเปล่าในยุคโควิด-19 สร้างค่าเสียโอกาสให้กับการประกอบอาชีพในอนาคต ภาพจาก Shutterstock

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงให้กับแวดวงการศึกษาในวงกว้าง โรงเรียน และมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งทั่วโลกต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ทดแทน ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก

แม้ว่าการเรียนการสอนออนไลน์จะดูเหมือนว่าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีที่สุด แต่ก็อย่าลืมว่าไม่ใช่นักเรีย นหรือนักศึกษาทุกคนจะพร้อมต่อการเรียนออนไลน์ที่บ้านของตัวเอง เพราะการเรียนออนไลน์มีอุปสรรคหลายอย่าง โดยเฉพาะความพร้อมด้านอุปกรณ์ และสถานที่ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการเรียนที่ทำได้ไม่เต็มที่นัก

โควิด-19 กระทบการศึกษา ส่งผลต่อการหารายได้ในระยะยาวของนักเรียน

Institute for Fiscal Studies (IFS) สถาบันการวิจัยแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในช่วงล็อคดาวน์ที่ส่งผลต่อนักเรียนในอนาคต

IFS รายงานว่าการที่โรงเรียนในประเทศอังกฤษขาดการเรียนการสอนที่โรงเรียนไปครึ่งภาคการศึกษา ซึ่งคิดเป็น  5% ของช่วงเวลาการเรียนทั้งหมด จะส่งผลต่อการหารายได้จากการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียนแต่ละคน โดย IFS ได้เทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ในแต่ละปีการศึกษานักเรียนแต่ละคนจะสามารถหารายได้เพิ่มขึ้นได้ราว 8% ต่อปี ตามการศึกษาที่เพิ่มขึ้น

แต่ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการศึกษาของโรงเรียนทั่วโลกต้องเรียนออนไลน์เท่านั้น ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ ซึ่ง IFS ประเมินว่าการศึกษาที่หายไปในช่วงล็อคดาวน์ จะส่งผลต่อการหารายได้ในอนาคตจากการประกอบอาชีพตลอดชีวิตของนักเรียน 1 คน ประมาณ 40,000 ปอนด์ หรือประมาณ 1.64 ล้านบาท หรือเรียกง่ายๆ ก็คือ สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการหารายในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบัน 1.64 ล้านบาท

สาเหตุที่ทำให้รายได้ของนักเรียนนักศึกษาอนาคตลดลง IFS อธิบายว่าเกิดจากการขาดทักษะของนักเรียน จนไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน และต่อยอดทักษะอื่นๆ ได้ในอนาคต

เฉพาะในอังกฤษผลกระทบมหาศาล

ผลกระทบของการหารายได้ที่ลดลงในอนาคตที่ส่งผลต่อเนื่องจากสภาพการศึกษาในปัจจุบัน มีมูลค่ามหาศาล เทียบกับจำนวนนักเรียนในประเทศอังกฤษที่มีอยู่ 8.7 ล้านคนในปัจจุบัน แสดงว่าโควิด-19 จะส่งผลต่อการสร้างรายได้ในอนาคตของคนกลุ่มนี้กว่า 3.5 แสนล้านปอนด์ หรือประมาณ 14.36 ล้านล้านบาท ตลอดช่วงชีวิตการทำงานของคนกลุ่มนี้

หากสถานการณ์การหารายได้ในอนาคตไม่ได้แย่อย่างที่ IFS ประมาณการ และจำนวนรายได้จากการประกอบอาชีพของนักเรียนสามารถฟื้นตัวได้ 75% ก็ยังสร้างความเสียหายประมาณ 9 หมื่นล้านปอนด์ หรือประมาณ 3.69 ล้านล้านบาท ซึ่งนับว่ามากอยู่ดี

อย่างไรก็ตามการ ปิดโรงเรียน และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงล็อคดาวน์อาจเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำ เพื่อแลกกับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา – cnbc

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา