ผลวิจัยชี้ โควิดระบาด ทำให้เด็กไม่ได้กลับเข้าเรียน จะทำลายเศรษฐกิจอังกฤษไปอีก 65 ปี

โรคระบาดก็น่ากลัว แต่ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจกำลังดิสรัปกระบวนการเรียน การศึกษาของเด็กมากขึ้น ทำลายชีวิตและเศรษฐกิจไม่พอ มันยังทำลายทักษะที่จะสามารถพัฒนาเพื่อเป็นแรงงานในอนาคตอีกด้วย

Photo by NeONBRAND on Unsplash

กลุ่มวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cambridge และ Bristol ระบุว่า เด็กนักเรียนต้องสูญเสียระยะเวลาในการเรียนอย่างมาก และยังสร้างต้นทุนมหาศาลในการลดอัตราการเติบโต 

ผลการศึกษาชี้ สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือ ให้นักเรียนได้กลับเข้าเรียน  รายงานจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายกลุ่มโดยราชสมาคมแห่งลอนดอน (Royal Society) เนื้อหาระบุว่า หลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นคือการเชื่อมโยงทางการศึกษาและทักษะต่างๆ และการสูญเสียเวลาอย่างมากในโรงเรียนจะส่งผลลบทางเศรษฐกิจต่อไป 

Simon Burgess ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Bristol ระบุว่า เรารู้ว่า การที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนทำให้เขาพลาดโอกาสมากมายเพียงใด ขณะที่เราพยายามทำทุกทางที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโรคระบาด เราก็จำเป็นต้องหาทางให้เด็กๆ ได้กลับไปเรียนด้วย 

การทำลายล้างเศรษฐกิจนี้ไม่ได้มีแค่เชื้อไวรัสจากโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วเท่านั้น แต่มันส่งผลต่อเด็กๆ ส่วนใหญ่ที่พยายามจะศึกษาเล่าเรียนจากในบ้านมากกว่าจะได้เรียนแบบที่พบหน้าครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนในคลาสเรียน 

เด็กๆ ที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะในครอบครัวที่ขาดแคลนทรัพยากรที่จะเข้าถึงความรู้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของพื้นที่ในการเรียนในบ้านที่จะส่งเสริมบรรยากาศการเรียน อุปกรณ์การศึกษาที่จะซัพพอร์ทการเรียนทางไกล เหล่านี้ตัดโอกาสเด็กที่มีความสามารถในการเข้าถึงการเรียนทางไกลได้น้อยให้แย่ลงไปอีก

ที่มา – BBC, Royal Society

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา