คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ยื่นภาษีเงินได้ถึงมิถุนายน ออกมาตรช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว

คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการเพื่อที่จะช่วยด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติให้ประชาชนยื่นภาษีเงินได้ถึงเดือนมิถุนายน เพื่อที่จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ

Thai People and Travelers นักท่องเที่ยว สถานีรถไฟฟ้า
ภาพจาก Shutterstock

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ได้มีการออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เช่น การสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก รวมไปถึงและมาตรการผ่อนปรนทางภาษีในปีนี้ เช่น การยื่นภาษีเงินได้ยืดไปถึงเดือนมิถุนายน เพื่อที่จะให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจได้

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นส่วนสำคัญของ GDP ไทย เพราะในปี 2018 นั้นสัดส่วนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อ GDP สูงถึง 11.5% ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวจีนที่มีปริมาณ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดนั้นมีสัดส่วนคิดประมาณ 3.2% ของ GDP ไทย

ล่าสุดเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจได้รายงานถึงมาตรการดังกล่าวที่อนุมัติออกมาแล้ว ได้แก่

มาตรการทางการเงินประกอบไปด้วย

  • โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพื่อใช้เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
  • มาตรการขยายเวลาชำระหนี้และค่าธรรมเนียม เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ

ขณะที่มาตรการทางด้านภาษี ได้แก่

  • มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
  • มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกิจการโรงแรม
  • การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จนถึงเดือนมิถุนายน
  • การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร

มุมมองของรัฐบาลได้มองว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยในขณะนี้ที่กำลังได้รับผลจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไม่สามารถเดินทางจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น เช่น เกิดการจ้างงาน นอกจากนี้มาตรการด้านภาษียังทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นด้วย

ที่มา – เว็บไซต์ผู้จัดการ, เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com