Goldman Sachs และ Bank of America ลดเป้า GDP ไทยปีนี้ กังวลไวรัสโคโรนา ภัยแล้ง งบประมาณล่าช้า

สถาบันการเงิน 2 ยักษ์ใหญ่ Goldman Sachs และ Bank of America ปรับเป้า GDP ไทยปีนี้ลงมาเหลือแค่ 2.3% และ 2.2% ตามลำดับ สาเหตุสำคัญจากเรื่องโคโรนาไวรัส รวมไปถึงงบประมาณของรัฐบาลที่ล่าช้า

Thailand Coronavirus โคโรนาไวรัส หน้ากาก
ภาพจาก Shutterstock

2 สถาบันการเงินใหญ่ของสหรัฐ ทั้ง Goldman Sachs และ Bank of America ปรับลดคาดการณ์ GDP ของไทยปีนี้ลงทั้งคู่ หลังจากที่ประเทศไทยนั้นมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวที่สูง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่คิดเป็น 1 ใน 3 ของรายได้จากการท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้จากกรณีของโคโรนาไวรัส และรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ยังกดดันเศรษฐกิจไทย

บทวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ได้ปรับลด GDP ของไทยปีนี้จาก 2.8% ลงมาเหลือเพียงแค่ 2.3% สาเหตุสำคัญมาจากที่ไทยพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นสัดส่วนที่สูง ขณะเดียวกันคดีเสียบบัตรแทนกันยังอยู่การวินิจฉัยเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้งบประมาณที่จะออกมามีความเป็นไปได้ที่จะล่าช้ากว่าเดิม แม้ว่ารัฐบาลจะหาทางออกในเรื่องนี้รองรับไว้แล้วก็ตาม

สอดคล้องกับทางด้านของ Bank of America ได้ปรับลด GDP ไทยลงมาจาก 2.8% เหลือแค่ 2.2% เท่านั้น โดยมุมมองที่เพิ่มเติมเข้ามาคือโอกาสที่ไทยจะประสบภัยแล้งสูง นอกจากนี้ Bank of America คาดว่าปี 2019 การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะอยู่ที่ประมาณ 2.3% เท่านั้น

ทั้ง 2 สถาบันการเงินยังมองว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอีก นอกจากนี้ Bank of America ยังคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเพิ่มเติมจากรัฐบาลอีกทางหนึ่ง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com