แบงก์ชาติเอาจริงออกเกณฑ์คุมสินเชื่อรายย่อยสิ้นปีนี้ ค่ายบัตรเครดิตรับกระทบลูกค้าใหม่ลด 15%

2 ปีมานี้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกเกณฑ์มาควบคุมสินเชื่อรายย่อยเกือบทุกด้าน ทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล (PLoan) สินเชื่อบ้าน แต่สิ้นปีนี้จะออกเกณฑ์ใหม่คือ DSR มาคุมภาพรวมว่า 1 คนจะมีภาระหนี้รวมได้เท่าไร

เกณฑ์นี้จะกระทบภาคธุรกิจอย่างไร?

ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรุงศรีคอนซูมเมอร์

กรุงศรีคอนซูมเมอร์ชี้เกณฑ์ DSR อาจส่งผลให้ฐานลูกค้าใหม่ลง 15% เห็นผลสิ้นปีนี้

“ฐากร ปิยะพันธ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรุงศรีคอนซูมเมอร์ บอกว่า ปัจจุบันทางธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพูดคุยกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ช่วงไตรมาส 4 ปีนี้จะมีเกณฑ์เพื่อกำกับดูแลภาระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio : DSR) โดยทางบริษัทเริ่มทดลองและคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสินเชื่อส่วนบุคคล (Ploan) ทำให้ฐานลูกค้าใหม่ลดลง 15% 

ทั้งนี้เกณฑ์ใหม่ของธปท. อาจจะออกมาควบคุมสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าที่รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ซึ่งหากควบคุม DSR หรือไม่ให้มีภาระหนี้เกิน 70% ถือเป็นระดับที่เหมาะสมและทางบริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือ เพราะกลุ่มรายได้นี้หากมีภาระหนี้ 70% ของรายได้ มีค่าใช้จ่าย 30% ดังนั้นคนกลุ่มนี้อาจไม่มีเงินออม

อย่างไรก็ตามปัจจุบันทางบริษัทฯใช้ DSR เฉลี่ยอยู่ที่ 50-60% ขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ในส่วนของกรุงศรีคอมซูมเมอร์ฐานลูกค้าส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 40,000 บาทต่อเดือน แต่ฐานลูกค้าใหม่ที่เข้ามาส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน

ไม่ว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี กรุงศรีฯ เชื่อสินเชื่อบัตรเครดิต-สินเชื่อส่วนบุคคลยังโต

จากตัวเลขการเติบโตของสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อ Ploan ในประเทศไทย ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ยอดสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทเติบโตอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากปัจจุบันสินเชื่อบัตรเครดิต ประชาชนมองเป็นเรื่องความสะดวกในการใช้จ่าย และเปลี่ยนจากการใช้เงินสดมาใช้บัตรเครดิต ในขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลช่วงที่มีการเติบโตกว่า 10% เกิดขึ้นช่วงหลังน้ำท่วม และช่วงปี 2019 ที่ผ่านมา

ดังนั้นภายในปี 2019 นี้ทางบริษัทคาดว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะอยู่ที่ 330,000 ล้านบาทเติบโต 12%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่สินเชื่อ Ploan แม้จะได้รับผลกระทบในช่วงปลายปี แต่คาดว่าจะมียอดสินเชื่อใหม่รวม 85,000 ล้านบาท เติบโต 11% ปีนี้การเติบโตมาจากการขยายงานไปต่างจังหวัด

“สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโต ส่วนใหญ่กว่า 40% มาจากช่องทางพันธมิตร เช่น HomePro Central ทำให้แม้ไม่เปิดสาขาใหม่ แต่ช่องทางสาขาพันธมิตรทำให้ขยายสินเชื่อในต่างจังหวัดได้ง่าย”

แผนงานใหญ่ของปี 2019 นี้ทางกรุงศรี คอนซูมเมอร์จะเปิดขอสินเชื่อออนไลน์ (Digital Lending) ในไตรมาส 4 หล้งจาก NDID ของภาครัฐเริ่มเปิดให้บริการซึ่งจะเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และอาจจะเชื่อมโยงสู่การขยายบานลูกค้าให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพิ่มเติม

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา