พนักงานธนาคารว่าไง? แบงค์ชาติ เผย ปี 2561 ลงโทษผู้ให้บริการที่บังคับ ขายประกัน แค่ 2 แห่ง

จากกรณีพนักงานธนาคารรายหนึ่งโพสต์ข้อความลาออกเพราะถูกบังคับ ขายประกัน ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมตรวจสอบ พร้อมเผยข้อมูลว่า ปี 2561 ลงโทษปรับผู้ให้บริการที่บังคับขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยจำนวน 2 แห่ง

ประกัน

ยืนยันห้ามบังคับเสนอ ขายประกัน

ธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เล่าให้ฟังว่า ธปท. ให้ความสำคัญ และและส่งเสริมให้ผู้ให้บริการทางการเงิน (ผู้ให้บริการ) ทุกแห่ง ในการยกระดับธรรมาภิบาลของการเสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ลูกค้า โดยเฉพาะการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ธปท. กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม และกำกับดูแลเข้มข้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน ที่ผู้ให้บริการต้องไม่กำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ที่ให้น้ำหนักกับเป้าการขายผลิตภัณฑ์หรือกดดันพนักงาน จนนำไปสู่การเสนอขายที่ขาดคุณภาพ และขาดความรับผิดชอบต่อลูกค้า

นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ด้านกระบวนการขาย ยังกำหนดเรื่องการให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่รบกวนลูกค้า รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการขาย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการหลอก บังคับ เอาเปรียบลูกค้า และไม่บังคับขายผลิตภัณฑ์พ่วงเป็นเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์หลัก

เผยปี 2561 ลงโทษปรับไป 2 แห่ง

ขณะเดียวกัน ธปท. ได้ติดตาม และประเมินการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเข้มงวด เปรียบเทียบปรับผู้ให้บริการที่บังคับขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยที่ผ่านมา ธปท. ได้เน้นตรวจสอบและประเมินการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย และได้ลงโทษอย่างจริงจัง โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้เปรียบเทียบปรับผู้ให้บริการที่บังคับขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 2 แห่ง

ที่สำคัญ ธปท. ยังร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการกำกับดูแลการขายผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์และประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ (cross selling) แบบองค์รวมและสอดคล้องกัน

ส่งผลให้ผู้ให้บริการตระหนักและควบคุมการเสนอขายผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ทำให้เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการบังคับขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2564 อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 พบว่ามีผู้ให้บริการบางแห่งเริ่มกลับมาเน้นการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยมากขึ้น

ลงพื้นที่จริงจัง หลังการบังคับขายเริ่มกลับมา

ไล่ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเชิงรุก หรือขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยพ่วงกับการให้สินเชื่อเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ธปท. ได้กำชับผู้ให้บริการในทันที และเน้นย้ำให้ควบคุมดูแลคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างเคร่งครัดและจริงจัง โดยเฉพาะการเร่งทำเป้าการขายในช่วงระยะเวลาใกล้ปิดรอบการประเมินผลงาน

ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง และพร้อมดำเนินการตามมาตรการกำกับดูแลที่มีความเข้มข้นขึ้นต่อไป ในทางกลับกัน โพสต์ของอดีตพนักงานสาขาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งยังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นแรงกดดันในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารต่าง ๆ

ผู้เขียนมองว่า อีกจุดที่น่าสนใจคือ พ.ศ. 2561 มีเพียงผู้ให้บริการ 2 แห่งเท่านั้นที่ถูกลงโทษปรับ จริง ๆ แล้วควรมีมากกว่านี้ หรือนี่คือตัวเลขปกติ ซึ่งอาจต้องถามผู้อ่าน และพนักงานธนาคาร ว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2561 เคยถูกบังคับขาย หรือนำเสนอประกันมากแค่ไหน?

อ้างอิง // ธนาคารแห่งประเทศไทย

อ่านข่าวเกี่ยวกับความกดดันในการทำงานเพิ่มเติมได้ที่นี่

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา