บ้านปู: รายได้ปี 63 รวม 6.8 หมื่นล้านบาท มุ่งธุรกิจพลังงาน ก๊าซธรรมชาติ เหมืองและผลิตไฟฟ้า

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ รายงานผลการดำเนินธุรกิจในปี 2563 ที่สร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การลดต้นทุน บริหารงบลงทุนอย่างรัดกุมท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทั่วโลก บ้านปูเดินหน้าตามแผนธุรกิจ 5 ปี ฉบับใหม่ 2564-2568 โดยต่อยอดกลยุทธ์ Greener & Smarter และมุ่งหน้าสู่การสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน, ขยายพอร์ตพลังงานสะอาดและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่ตอบรับเทรนด์พลังงานโลก

Energy Techonology Banpu NEXT Solar rooftop
Energy Techonology Banpu NEXT Solar rooftop

สมฤดี ชัยมงคล ประธานาเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ระบุ ผลการดำเนินธุรกิจพลังงานปี 2563 และผลจากความท้าทายของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและทุกภาคอุตสาหกรรม องค์กรกำลังก้าวเข้าสู่เป้าหมายความยั่งยืนด้านพลังงาน เพิ่มสัดส่วนพอร์ตฟอลิโอพลังงานสะอาดและฉลาด ผ่านบ้านปู เน็กซ์ จำกัด

ส่วนปี 2564 ได้กำหนดผนธุรกิจ 5 ปีฉบับใหม่ ปี 2564-2568 ประกอบด้วย 3 แกนหลักคือ Acceleration เร่งสร้างการเติบโตกลยุทธ์ Greener & Smarter ใน 4 ธุรกิจหลัก คือธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจเหมือง ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน รับมือความเปลี่ยนแปลงและวงจรเศรษฐกิจโลกผ่านโซลูชันด้านพลังงานที่ครบวงจร

แผนธุรกิจ 5 ปี ปี 2564-2568 มุ่งธุรกิจหลัก 3 กลุ่มคือ กลุ่มธุรกิจพลังงาน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ผสานพลังร่วมระหว่างก๊าซธรรมชาติ 2 แหล่ง โดยจะรักษากำลังการผลิตอยู่ที่ 700 ลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติต่อวัน คว้าโอกาสเมื่อราคาก๊าซเพิ่มสูงขึ้นด้วยการประกันความเสี่ยงการลงทุน และสร้างความยืดหยุ่นในการลงทุน อีกทั้งการที่บริษัท Oaktree Capital Management L.P. บริษัทบริหารกองทุนระดับโลก เข้าร่วมทุนกับ BKV Corporation เป็นบริษัทย่อยของ Banpu จะช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจต้นน้ำ และต่อยอดการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ

Energy Techonology Banpu NEXT EV Charger
Energy Techonology Banpu NEXT EV Charger

ส่วนธุรกิจเหมือง มุ่งเน้นการสร้างกระแสเงินสดในช่วงราคาถ่านหินเพิ่มสูง บริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขณะที่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า เน้นสร้างเสถียรภาพการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า และเดินหน้าดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าต่างๆ ตามแผน และขยายกำลังการผลิตต่อเนื่องตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ทั้งในจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม และขยายการลงทุนสู่ตลาดใหม่ๆ ศักยภาพสูง เช่น สหรัฐอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน มุ่งสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด ขยายระบบนิเวศของธุรกิจและชูจุดเด่นด้านการให้บริการสมาร์ทโซลูชันด้านพลังงานสะอาดที่ฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร อาทิ พลังงงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftops) ฯลฯ

ภาพรวมปี 2563 บ้านปูมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 2,283 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 68,575 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 476 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,298 ล้านบาท คิดเป็น 17% มีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อม และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 563 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 16,910 ล้านบาท ลดลง 20% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลง และรายงานผลขาดทุนสุทธิจำนวน 56 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,682 ล้านบาท

Energy Techonology Banpu NEXT Solar rooftop
Energy Techonology Banpu NEXT Solar rooftop

ที่มา – Banpu Next

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา