บ้านปูเปิดแผน 5 ปี 2021-2025: มุ่งเป้าผลิตพลังงานสะอาดเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น

สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล่าถึงอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืนของบ้านปูว่าปี 2015 ที่ผ่านมา บ้านปูสามารถจบแผน Greener & Smarter ได้ในปี 2020 ต่อจากนี้คือการผลักดันแผนห้าปีฉบับใหม่ ปี 2021-2025 โดยการนำ Greener Smarter มาต่อยอด และเพิ่มกลยุทธ์ให้เร็วขึ้นเป็น Greener & Smarter & Faster 

สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

Banpu มีความหลากหลายในเรื่องพลังงานมาก ปี 2019 ถึงปลายปีเริ่มเข้าสู่โลกใหม่ ไม่มีความแน่นอนอีกต่อไป ภาวะโรคระบาดทำให้เกิดภาวะไม่ปกติอีกต่อไป ช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตปีกว่าๆ ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ห้าปีที่ผ่านมาบ้านปูมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ โดย Banpu Transformation ให้ความสำคัญ 2 เรื่องหลัก คือการเพิ่มสัดส่วนพอร์ตโฟลิโอพลังงานที่สะอาดและฉลาดมากขึ้น ผ่าน Banpu Next จำกัด และอีกเรื่องหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล 

บ้านปูเน้นพลังงานเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น สิ่งที่บ้านปูทำมาตลอดเกือบ 4 ทศวรรษคือคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือ ESG คือดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคม และธรรมาภิบาล เราได้ ESG rating มาเป็นปีที่ 3 ได้ A+ และเข้าสู่ Sustainability Index เป็นเวลา 7 ปีแล้ว

Banpu เป็นบริษัทพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) การลงทุนปี 2015-2020 ลงทุนเกือบ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ งบลงทุนสีเขียวทั้งธุรกิจก๊าซ ธุรกิจพลังงานสะอาดและพัฒนาโซลูชันด้านพลังงานเพื่อตอบโจทย์เทรนด์พลังงานยุคใหม่ภายใต้ 3Ds หรือ Decentralization การกระจายตัวของแหลงผลิตและจำหน่ายพลังงาน, Decarbonization การลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ Digitalization การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการระบบพลังงาน Banpu มีครบวงจร 

Banpu NEXT Solar rooftop
Banpu NEXT Solar rooftop

บ้านปูเป็นองค์กรเกือบ 4 ทศวรรษแล้ว คุณชนินทร์วางรากฐานวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart หรือ บ้านปู ฮาร์ท เป็นตัวผลักดันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีค่านิยม 3 เรื่องหลักคือ Passion, Innovation และ Commitment คือผูกพันความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จให้ได้ นอกจากนี้ก็คือความยืดหยุ่นที่ฝ่าวิกฤตแห่งความท้าทายได้ตลอดเวลา 

รวมถึงวิสัยทัศน์ที่เป็นแผนกลยุทธ์ คือ Greener Smarter และการสร้างคนของบ้านปูให้มี digital mindset เทรนคนของบ้านปู เรามีบ้านปู academy ที่ทำเป็น energy ecosystem ยุคนี้คือยุค never normal ไม่มีอะไรเหมือนเดิมตลอดไป มีการปรับตัวตลอดเวลา ไม่ว่าจะมารูปแบบไหน จะสามารถปรับตัวได้ทันท่วงทีทั้ง Greener Smarter และวัฒนธรรมองค์กรคือ บ้านปู ฮาร์ท 

ช่วงเวลาที่ผ่านมา บ้านปูพัฒนา solution ให้ตอบโจทย์ Greener Smerter  นั้น  กำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนของบ้านปู เน็กซ์ มีอยู่ทั้งหมด 694 เมกะวัตต์แล้ว ที่เติมเต็มเข้ามาคือส่วนของ Solar rooftop  เราลงทุนในสิงคโปร์และลงทุน โซลาร์ลอยน้ำ เรามีรวมทั้งสิ้นประมาณ 22.4% ของจำนวนการผลิตทั้งหมด

3,097 เมกะวัตต์ เดินหน้าเพิ่มกำลังผลิตพลังงานสะอาด 1,600 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิตพลังงานรวม 6,100 เมกะวัตต์ภายใน 4 ปีข้างหน้า

Banpu NEXT floating solar
Banpu NEXT floating solar

นอกจากนี้ บ้านปู เน็กซ์ มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างด้วยการให้บริการพลังงานสะอาดฉลาดครบวงจร (Smart Energy Solutions) ซึ่งก็มี 5 ส่วนด้วยกัน คือ ฉลาดวิเคราะห์ พัฒนาโปรแกรมที่สามารถติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรม รูปแบบช่วงเวลาใช้พลังงานสำหรับกลุ่มโรงงานได้ ฉลาดผลิตให้ลูกค้าติดตั้ง Solar rooftop เพื่อใช้เป็นบริการหลังการขาย ตรวจสอบการใช้ไฟแบบเรียลไทม์

ฉลาดเก็บ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำหรือโซลาร์ลอยน้ำ (บ้านปู เน็กซ์ e-PromptMove) เป็นต้นแบบชุดผลิตและกักเก็บไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบรถเทรลเลอร์รายแรกของไทย ฉลาดใช้ บริการยานยนต์ไฟฟ้าอย่าง Movmi บริการรับคืนรถแบบไร้สัมผัส และฉลาดหมุนเวียน ลงทุนใน Gepp Saard บริการข้อมูลการจัดการขยะ

Banpu NEXT e-PromtMove
Banpu NEXT e-PromtMove

นอกจากนี้ บ้านปูยังจัดตั้ง DCOE หรือ Digital Center of Excellence ปี 2561 เป็นหน่วยงานรายตรงต่อ CEO เป็นการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างความตื่นตัว มีการขยายทักษะพนักงานมากขึ้นทั้ง Reskill และ Upskill บ้านปูมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเพื่อสร้างผลประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มใน 10 ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

ที่มา – Banpu Next

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Plaa - Brand Inside สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต การเมือง ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรมและความเท่าเทียม ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบทำคอนเทนต์