แบงก์กรุงเทพ เผย 9 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 32,773 ล้านบาท โต 50.8%

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนปี 2566 อยู่ที่ 32,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 33.3% สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย โดยอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น สุทธิกับการทยอยเพิ่มขึ้นของต้นทุนเงินรับฝากและการปรับอัตราเงินนำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเข้าสู่ระดับเดิมตั้งแต่ต้นปี 2566 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 2.96%

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพฐานะการเงิน สภาพคล่อง และเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผลประกอบการของธนาคารฯ 9 เดือนแรกของปี 2566 มีจุดสำคัญดังนี้

  • กำไรสุทธิอยู่ที่ 32,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 95,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ: NIM เร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ 2.96% จาก 2.28% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน)
  • รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย อยู่ที่ 29,603 ล้านบาท ลดลง 2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 58,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) อยู่ที่ 94,884 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) อยู่ที่ 3.0% เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือน มิ.ย. ที่อยู่ระดับ 2.9%

ทั้งนี้ 9 เดือนปี 2566 ธนาคารมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 26,323 ล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ 19.6%, 16.2% และ 15.4% ตามลำดับ 

ที่มา ธนาคารกรุงเทพ, SET

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา