ธ.กรุงเทพ เผยกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 2023 พุ่ง 21,423 ล้านบาท โต 52.2% ผลดีจากดอกเบี้ยขาขึ้น

ธนาคารกรุงเทพ มองว่า ไตรมาส 2 ปี 2023 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากภาคการท่องเที่ยว ที่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นและการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น แต่ภาคการส่งออกยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากอุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนตัวลง ทำให้ในระยะข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจโลก ทั้งจากเงินเฟ้อที่อยู่ระดับสูง ความเสี่ยง จาก Recession ความผันผวนในตลาดการเงินโลก และจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ธนาคารจะติดตามอย่างใกล้ชิด

ผลประกอบการของธนาคารฯ ครึ่งปีแรกของปี 2023 มีจุดสำคัญดังนี้

กำไรสุทธิ อยู่ที่ 21,423 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 52.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ อยู่ที่ 61,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ: NIM อยู่ที่ 2.88% จาก 2.18% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022)

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย อยู่ที่ 21,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากกำไรสุทธิจากเงินลงทุน โดยรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิยังคงใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ที่ 38,961 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลัง COVID-19 

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) อยู่ที่ 93,285 ล้านบาท ลดลง 5.2% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) อยู่ที่ 2.9% ลดลงจาก ณ สิ้นเดือน มี.ค.ที่อยู่ระดับ 3.1%

ทั้งนี้ จากการที่ธนาคารมีการตั้งสำรองด้วยความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง จึงมีการตั้งสำรองในไตรมาส 2 ปี 2023 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ทำให้สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในครึ่งปีแรก 2023 อยู่ที่ 17,354 ล้านบาท 

ที่มา – ธนาคารกรุงเทพ,​ SET

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา