อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เจรจาธนาคารฯ ปล่อยดอกเบี้ยอัตราพิเศษให้ลูกบ้าน Ashton Asoke

ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกบ้าน Ashton Asoke เพราะล่าสุด บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เจรจากับธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อแก่ลูกบ้าน Ashton Asoke พิจารณาดอกเบี้ยพิเศษ ในกรณีที่ลูกบ้านต้องการ Retention

ashton asoke

เสริมความเชื่อมั่น Ashton Asoke

นับตั้งแต่การถูกศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดมิเนียมโครงการ Ashton Asoke ของ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบคือลูกบ้านของ Ashton Asoke เพราะไม่รู้ว่าอนาคตของที่อยู่อาศัยจะเป็นอย่างไร ถูกทุบ หรือถูกบังคับไปพักอาศัยที่อื่นหรือไม่

ดังนั้นนอกจาก บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จะประกาศต่อสู้ทางกฎหมายอย่างเต็มที่ ทางบริษัทยังเจรจากับธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยสินเชื่อที่พักอาศัยให้กับลูกบ้าน Ashton Asoke ให้พิจารณาดอกเบี้ยอัตราพิเศษ หากลูกบ้านเหล่านั้นต้องการ Rentention หรือการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารเดิม

ปัจจุบันลูกบ้าน Ashton Asoke มี 348 ครัวเรือนที่ใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจาก 9 สถาบันการเงิน มีมูลค่ารวมเกือบ 3,000 ล้านบาท เช่นจากธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรี, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารยูโอบี เป็นต้น ส่วนมูลค่าโครงการ Ashton Asoke อยู่ที่ 6,358 ล้านบาท ซึ่งระหว่างก่อสร้างมีข้อพิพาททางกฎหมายหลายครั้ง

ashton asoke

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา