App Store สามารถสร้างรายได้ให้ Apple กว่า 1.1 หมื่นล้านเหรียญในปี 2017

Apple ได้รายงานว่าในปี 2017 ที่ผ่านมา App Store สามารถสร้างรายได้ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ราว 26,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่า App Store ได้สร้างรายได้ให้กับบริษัท ประมาณ 11,500 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภาพจาก Pixabay

ได้มีการวิเคราะห์รายได้ของ App Store ในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2014

ปี 2014

 • ยอดการใช้จ่ายทั้งหมดใน App Store มีมูลค่ากว่า 15,000 ล้านเหรียญ
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับรายได้มากกว่า 10,000 ล้านเหรียญ
 • รายได้ของ Apple อยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านเหรียญ
 • สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมสามารถสร้างรายได้เกือบ 500 ล้านเหรียญ โดยที่วันที่ 1 มกราคมเป็นวันที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด

ปี 2015

 • ยอดการใช้จ่ายทั้งหมดใน App Store มีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านเหรียญ
 • รายได้ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์สะสมเพิ่มขึ้นเกือบ 40,000 ล้านเหรียญตั้งแต่ปี 2008
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับรายได้ประมาณ 14,000 ล้านเหรียญ เติบโต 35% เมื่อเทียบกับปีก่อน
 • รายได้ของ Apple อยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญ เติบโตขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปีก่อน
 • วันที่ 1 มกราคม 2015 มีการใช้จ่ายรวม 144 ล้านเหรียญ

ปี 2016

 • ยอดการใช้จ่ายทั้งหมดใน App Store มีมูลค่า 30,000 ล้านเหรียญ
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับรายได้ 20,000 ล้านเหรียญ
 • รายได้ของ Apple อยู่ที่ 8,800 ล้านเหรียญ เติบโตขึ้น 49% เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็น 4% ของรายได้ทั้งหมด
 • รายได้ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ Apple เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าภายใน 2 ปี
 • วันที่ 1 มกราคม 2016 มีการใช้จ่ายเกือบ 240 ล้านเหรียญ

ปี 2017

 • วันที่ 1 มกราคม 2017 มีการใช้จ่ายรวม 300 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน
 • ถ้านับช่วงเวลา 7 วัน ตั้งแต่ก่อนวันคริสต์มาสอีฟ จนถึงวันปีใหม่ มีการใช้จ่ายรวม 890 ล้านเหรียญ
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับรายได้ 26,500 ล้านเหรียญ เติบโตขึ้น 30% ปทำให้ปัจจุบันมีมูลค่ารวม 86,000 ล้านเหรียญ เป็นยอดสะสมตั้งแต่ปี 2008
 • App Store สร้างรายได้ประมาณ 11,400 ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นเกือบ 5% ของรายได้รวมของบริษัทที่มีรายได้ 237,000 ล้านเหรียญ

Source

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา