AOT ประกาศผล KING POWER ได้สิทธิ์บริหารดิวตี้ฟรีสนามบินสุวรรณภูมิ

ภาพจาก Shutterstock

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)​ หรือ AOT ประกาศว่า KING POWER เป็นผู้ชนะประมูลบริหารพื้นที่ร้านค้าปลอดอากร หรือ ดิวตี้ฟรี ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเข้ามายื่นข้อเสนอทางการเงิน 3 ราย และ AOT จะเจรจาต่อรองข้อเสนอต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาในวันที่ 19 มิ.ย. 62

บริษัทที่เข้าร่วมประมูลพื้นที่ Duty Free ได้แก่ กิจการร่วมค้าการบินกรุงเทพ ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี ซึ่งประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ ถือหุ้น 49% บริษัท โฮเต็ล ล็อตเต้ ถือหุ้น 49% บริษัท บางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง ถือหุ้น 2% อีกกลุ่มคือ กิจการร่วมค้าบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) ประกอบด้วย บริษัท ROH ถือหุ้น 36% บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุ๊ป ถือหุ้น 15% อีกกลุ่มคือ WDFG UK LIMITED จากประเทศอ้งกฤษ ในเครือ Dufry ถือหุ้น 49%

ก่อนหน้านี้ ไมเนอร์​ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง หลังยื่นซองประมูลแล้วถูก AOT ปรับสอบตก

นอกจากนี้ยังมีกรณี สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ออกมาเรียกร้องให้ AOT ทบทวนเงื่อนไขการประมูล Duty Free ที่ไม่ควรมีผู้ชนะประมูลเพียงรายเดียว แต่ควรแบ่งตามประเภท เพื่อให้มีการแข่งขัน มีความหลากหลาย และประเทศควรได้ผลประโยชน์จากส่วนแบ่งรายได้มากกว่านี้

อ้างอิง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา