Ant Financial เพิ่มทุนรอบสุดท้าย เตรียม IPO เร็วๆ นี้

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Ant Financial ซึ่งเป็น FinTech ใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ล่าสุดเตรียมเพิ่มทุนรอบสุดท้ายเพื่อ IPO

การเพิ่มทุนของ Ant Financial เจ้าของ Platform อย่าง Alipay ในรอบนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนรอบสุดท้ายก่อนนำบริษัทเข้า IPO โดยเม็ดเงินในการเพิ่มทุนอยู่ที่ประมาณ 9,000-10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้มีผู้สนใจอย่างเช่น กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติสิงคโปร์หรือ Temasek ที่สนใจลงทุนในรอบนี้อีกด้วย และคาดการณ์ว่าน่าจะลงทุนมากที่สุดกว่าผู้ลงทุนรายอื่นๆ ในรอบนี้

ย้อนไปดูรอบก่อนหน้าเมื่อปี 2016 ในการเพิ่มทุนของบริษัท มีธนาคารใหญ่ของจีนอย่าง China Construction Bank และกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของจีนอย่าง China Investment Corp ลงทุนด้วย รวมมีมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐ

กลายเป็น FinTech ที่มีมูลค่าแสนล้านเหรียญ

ถ้าหลังจากการระดมทุนรอบนี้เสร็จสิ้นทาง Ant Financial จะมีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ประมาณ 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยทาง Bloomberg ประมาณมูลค่าบริษัทจาก Alipay และจากการบริหารกองทุน Yu’e Bao

หากเพิ่มทุนเสร็จสิ้น มูลค่าของบริษัทจะใหญ่กว่าบริษัทประกันภัยชื่อดังอย่าง AIA หรือแม้แต่เหล่าวาณิชธนกิจอย่าง Goldman Sachs หรือ Morgan Stanely ด้วยซ้ำ และถ้าหากบริษัท IPO ณ วันนี้ ทาง Ant Financial จะมีขนาดบริษัทใหญ่อันดับ 86 ของโลก นำหน้าบริษัทอย่าง IBM และ L’Oreal

สรุป

Ant Financial น่าจะเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์เร็วๆ นี้ โดย Brand Inside คาดว่าอาจเป็นการเข้าตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 2 ตลาดทั้งจีนและสหรัฐ (เหมือนกับกรณี Alibaba) ซึ่งน่าจะเป็นผลดีแก่ทางบริษัท และถ้าหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อย และมูลค่าบริษัทน่าจะเกิน 150,000 ล้านเหรียญ อย่างแน่นอน

ที่มา – Bloomberg [1], [2], Financial Times

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ