Fitch ออกมาเตือนกองทุน Yu’e Bao ของ Alipay ว่าสภาพคล่องต่ำและความเสี่ยงสูงไป

กองทุนรวม Yu’e Bao ซึ่งเป็นกองทุนตลาดเงิน (Money Market Fund) อีกกองที่น่าจะติดกองทุนใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งผู้ใช้ Alipay ในประเทศจีนนั้นสามารถลงทุนได้นั้น แต่ล่าสุดนั้น Fitch ได้ออกมาเตือนเรื่องความเสี่ยงของกองทุนนี้แล้ว

Yu’e Bao กองทุนตลาดเงินขนาดยักษ์มูลค่า 233,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งให้ทาง Tianhong Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Alipay เป็นผู้จัดการนั้น ซึ่งผลตอบแทนต่อปีที่คิดใน 7 วัน (Annualised Seven-Day Yield) นั้นได้ประมาณ 6% ซึ่งถือว่าเป็นอันดับต้นๆ ของกองทุนตลาดเงินในประเทศจีนเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าบางช่วงจะได้ผลตอบแทนต่ำอยู่ที่ 1.8% ก็ตาม แต่ล่าสุดนั้น Fitch ได้ออกมาเตือนเรื่องของระยะเวลาเฉลี่ยของการถือครองสินทรัพย์ของกองทุนรวมไปถึงสภาพคล่องของกองทุนด้วย

ความเสี่ยงของกองทุนนั้นเยอะกว่ากองทุนตลาดเงินของ JPMorgan ด้วยซ้ำ

ถึงแม้ว่ากองทุนนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าของ JPMorgan ถึงเกือบ 1 เท่า แต่ความเสี่ยงและสภาพคล่องนั้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำ ความเห็นจาก Huang Li นักวิเคราะห์ของ Fitch นั้นยกตัวอย่างเช่นระยะการถือครองสินทรัพย์เฉลี่ยของกองทุน โดย Yu’e Bao เฉลี่ยอยู่ที่ 60 วัน ส่วนของ JPMorgan อยู่ที่ 17 วัน ซึ่งปัญหาต่อมาคือสภาพคล่องของกองทุนตลาดเงินซึ่งควรจะมีสภาพคล่องที่สูงกว่ากองทุนตราสารหนี้ ซึ่งกองทุนของ JPMorgan นั้นเน้นไปที่นักลงทุนสถาบันซึ่งมีการโฟกัสในการลงทุน แตกต่างกับ Yu’e Bao ซึ่งมีผู้ลงทุนกว่า 325 ล้านคน ซึ่งกองทุนต้องเน้นเรื่องสภาพคล่องที่มากกว่านี้

ระเบิดเวลาตัวใหม่ของตลาดตราสารหนี้ในจีน?

Yu’e Bao นั้นทำให้นักวิเคราะห์และตลาดนั้นเป็นห่วงเวลาผลกระทบที่เกิดขึ้นเวลาเกิดการขายตราสารหนี้มหึมาขึ้นมาเช่นวิกฤติเศรษฐกิจในจีน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ซ้ำเติมตลาดตราสารหนี้ของจีนที่ใหญ่มากให้เกิดความเสี่ยง และทำให้เกิดปัญหาความผันผวนของราคาตราสารหนี้เวลากองทุนต้องขายตราสารหนี้ขนาดมหึมาซึ่งจะลามเข้าไปสู่ภาคธนาคาร  ถึงแม้ว่าทางหน่วยงานดูแลเกี่ยวกับด้านกองทุนในจีนจะเริ่มใช้ความเข้มงวดกับกองทุนประเภทตลาดเงินมากขึ้น เพราะถือว่ามีส่วนแบ่งในตลาดกองทุนถึงมากกว่า 50% ก็ตาม

ที่มาSouth China Morning Post

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com