American Express ประกาศยกเลิกลายเซ็นเมษายนปีหน้า มีผลทั่วโลก

American Express ผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายใหญ่อีกรายที่รู้จักกันในชื่อ Amex ประกาศเตรียมยกเลิกระบบการยืนยันตัวตนด้วยลายเซ็น โดยนโยบายใหม่นี้จะเริ่มต้นในเดือนเมษายนปีหน้า มีผลกับกับผู้ค้าที่รับบัตร American Express ทุกรายทั่วโลก

ภาพจาก American Express https://network.americanexpress.com/globalnetwork/products-and-services/security/quick-chip/

Jaromir Divilek รองประธานบริหารฝ่ายเครือข่ายธุรกิจทั่วโลกของ American Express กล่าวว่า ทุกวันนี้พื้นฐานของระบบจ่ายเงินนั้นค่อย ๆ พัฒนามาเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่เราสามารถยกเลิก pain point สำหรับผู้ค้าของเราได้แล้ว ความสามารถในการโกงทุกวันนี้ล้ำหน้ามากยิ่งขึ้นดังนั้นการใช้ลายเซ็นเพื่อป้องกันการโกงจึงไม่จำเป็นอีกต่อไป ทุกวันนี้การจ่ายเงินด้วยบัตร American Express ส่วนใหญ่ไม่ต้องการลายเซ็นที่จุดขายอีกแล้ว ตามกฎก่อนหน้าที่ทางบริษัทได้ปรับไปเพื่อช่วยผู้ค้าของเรา

ทุกวันนี้ระบบการบังคับใช้ลายเซ็นนั้นกำลังลดลงทั่วโลก ซึ่งนอกจาก American Express แล้ว เนื่องจากการเติบโตของระบบ contactless payment ทั้งบนมือถือและบนตัวบัตร, เทคโนโลยีชิพ EMV และการขายสินค้าออนไลน์ โดยตอนนี้ American Express ก็ได้วางระบบ machine learning algorithm ขั้นสูงสำหรับการตรวจจับการโกงที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น และรบกวนการจ่ายเงินโดยผู้ใช้บัตรตัวจริงน้อยลง

American Express กล่าวว่าทางบริษัทถือเป็นเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ประกาศเลิกใช้ลายเซ็นทั่วโลก (ฝั่งบริษัทผู้ให้บริการบัตรรายอื่นที่ประกาศนโยบายออกมา เช่น Mastercard และ Discover นั้นเป็นรายภูมิภาค) โดยปัจจุบันทาง American Express มีนโยบายไม่ต้องเซ็นลายเซ็นสำหรับการใช้จ่ายที่มีมูลค่าไม่ถึง 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ, 100 ดอลลาร์แคนาดา และ 30 ปอนด์ในสหราชอาณาจักรแล้ว ซึ่งในประเทศนอกสหรัฐฯ ที่ลายเซ็นยังถูกใช้งานโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงจาก American Express ครั้งนี้จะเห็นผลชัดยิ่งขึ้น และทำให้ประสบการณ์ใช้จ่ายของผู้ใช้บัตรเมื่อเดินทางไปต่างประเทศสะดวกและเป็นแบบแผนเดียวกันมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ แม้ว่านโยบายเลิกใช้ลายเซ็นของ American Express จะเริ่มมีผลในเดือนเมษายนปีหน้า แต่ผู้ค้ายังสามารถเลือกที่จะเก็บลายเซ็นได้อยู่ หรือถ้ากฎหมายบังคับก็ยังต้องเก็บลายเซ็นเช่นเดิม

ที่มา – American Express

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

คอลัมนิสต์ Brand Inside ผู้สนใจเรื่องของบริษัทเทคโนโลยี, ตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงด้านธนาคาร และการปรับตัวด้านเทคโนโลยีมาใช้ของบริษัทต่าง ๆ