Discover เตรียมยกเลิกใช้ลายเซ็นบนบัตรเครดิต เริ่มต้นปีหน้า

ภาพ pixabay.com

Discover ผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิตจากสหรัฐฯ เตรียมแผนการยกเลิกการยืนยันตัวตนลูกค้าด้วยลายเซ็นสำหรับการใช้จ่ายทุกรายการบน Discover Global Network ในสหรัฐฯ, แคนาดา, เม็กซิโก และแคริบเบียน

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านการยกเลิกลายเซ็น Discover กล่าวว่าทางบริษัทได้วางระบบเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนดิจิทัลหลายอย่าง เช่น tokenization, การยืนยันตัวตนหลายปัจจัย และไบโอเมตริกไว้แล้ว ซึ่งจะการยืนยันตัวตนแบบใหม่เหล่านี้ปลอดภัยกว่าการใช้ลายเซ็น รวมถึงยังทำให้การจ่ายเงินเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและไร้รอยต่อ

Discover กล่าวว่าร้านค้าสนใจในการเปลี่ยนจากลายเซ็น เนื่องจากระบบความปลอดภัยจะต้องได้รับการอัพเดต จึงทำให้ผู้ค้าบางรายจะต้องปรับปรุงระบบครั้งใหม่ และการประกาศออกมาก่อนของ Discover น่าจะช่วยให้ธุรกิจหลายแห่งในประเทศที่ใช้บัตร Discover กันอย่างแพร่หลายมีเวลาสักระยะในการปรับปรุงระบบเครื่อง PoS ที่ไว้ใช้รูดบัตรของตัวเองก่อน

บริษัท Discover หรือชื่อเต็มคือ Discover Financial Service เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินในสหรัฐฯ หลายอย่าง โดยระบบบัตรเครดิตและเดบิตของ Discover นั้นถือเป็นระบบใหญ่รองจาก Visa และ Mastercard รวมถึงบัตรเครดิตอย่าง Diners Club ก็อยู่ในเครือของ Discover Financial Service ด้วยเช่นกัน

ที่มา – Discover, Digital Trends

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

คอลัมนิสต์ Brand Inside ผู้สนใจเรื่องของบริษัทเทคโนโลยี, ตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงด้านธนาคาร และการปรับตัวด้านเทคโนโลยีมาใช้ของบริษัทต่าง ๆ