ความเบื่อหน่ายเป็นเหตุ คนรุ่นใหม่ในหลายประเทศ อาจเป็นสาเหตุของการระบาดในระลอกถัดไป

Crowds of Asian people wearing face protection while going to their workplace in Bangkok at morning rush hour
crowds of Asian people wearing face protection while going to their workplace in Bangkok at morning rush hour. wear medical face mask to protect from infection of viruses, pandemic, outbreak and epidemic of disease in crowded (Photo: Getty Images)

คนรุ่นใหม่ ความเหนื่อยหน่าย และโรคระบาด

แม้ว่าสถานการณ์โควิดจะผ่านพ้นการระบาดในระลอกแรกไปแล้ว แต่ปัจจุบันข้อมูลในหลายประเทศแสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดในระลอกถัดไปคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ (อายุเฉลี่ยประมาณ 20 -39 ปี)

Peter Collignon ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ระบุว่า สาเหตุที่คนรุ่นใหม่ติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมากในหลายประเทศ เป็นเพราะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจมากที่สุด (ออกไปทำงานหรือทำกิจกรรมนอกบ้านไม่ได้) แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบต่อโรคโควิดน้อยที่สุด (อย่างที่ทราบกันดีว่า คนสูงอายุเสี่ยงอันตรายต่อโควิดมากกว่า) ดังนั้นเมื่อสถานการณ์โดยรวมผ่อนคลายขึ้น พวกเขาจึงเป็นกลุ่มคนที่อัดอั้นที่สุด เพราะต้องการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน

อย่างไรก็ตาม ด้วยความรู้สึกของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองว่า ตนเองมีความเสี่ยงต่อโควิดน้อยกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ในสังคม สิ่งนี้เองกลับเป็นภาพลวงตาที่ทำร้ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ เนื่องจากพบว่าคนกลุ่มนี้ในหลายประเทศติดเชื้อโควิดมากที่สุด

Bloomberg รวบรวมข้อมูลตัวเลขผู้ติดเชื้อโดยจำแนกออกตามสัดส่วนอายุของประชากรในญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และสเปน พบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ในสังคม

  • ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ติดเชื้อโควิดคิดเป็น 52% ของประชากรทั้งประเทศ
  • ในเกาหลีใต้ พบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ติดเชื้อโควิดคิดเป็น 38% ของประชากรทั้งประเทศ
  • ในออสเตรเลีย พบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ติดเชื้อโควิดคิดเป็น 40% ของประชากรทั้งประเทศ

ตัวเลขการติดเชื้อโควิดของกลุ่มรุ่นใหม่ในหลายประเทศไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หากแต่เป็นเพราะการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เป็นเวลานานติดต่อกันหลายเดือน ส่งให้ผลให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีอาการที่เรียกว่า “psychological fatigue” หรือความเหนื่อยหน่ายทางจิตวิทยา (ในที่นี้คือความเบื่อหน่ายและความรู้สึกเอือมระอาต่อชีวิตแบบ New Normal ที่ต้องกักตัวเองไว้ในบ้าน ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย)

ด้าน Anthony Fauci ผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้โดยขอร้องให้กลุ่มคนรุ่นใหม่อย่าประมาทต่อโรคระบาด เพราะแม้ว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่จะมีความเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ แต่ตัวเลขในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่นี่เองที่มีส่วนสำคัญต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และแน่นอนว่า พวกเขาอาจเป็นสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดของโควิดในระลอกที่สองของหลายประเทศก็เป็นได้

ที่มา – Bloomberg

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา