หมดยุคเดินไป-คุยไป Yamato เมืองแรกในญี่ปุ่นเตรียมแบนการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเดิน

มาอีกแล้วมาตรการใหม่ ล่าสุดเมือง Yamato (ยามาโตะ) แห่งจังหวัด Kanagawa (คะนะงะวะ) จะกลายเป็นเมืองแรกของญี่ปุ่นที่พยายามจะหยุด ไม่ให้คนใช้โทรศัพท์มือถือขณะเดินไปด้วยในพื้นที่สาธารณะ

กฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะเดินในที่สาธารณะจะมีผลในวันพุธหน้านี้ กฎหมายดังกล่าวคาดหวังว่าคนจะรับรู้ว่า สมาร์ทโฟนควรถูกใช้ขณะที่ผู้คนหยุดความเคลื่อนไหว (ไม่ควรเดินไปด้วย คุยไปด้วย)

เดือนมกราคมที่ผ่านมาได้มีการทำการศึกษาพื้นที่สองแแห่ง รวมแล้วเป็นคนเดินถนนราว 6,000 คน พบว่า มี 12% ที่มักจะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปด้วยขณะที่กำลังเดินอยู่ ทำให้หลายครั้งส่งผลกระทบต่อคนที่เดินเท้าเหมือนๆ กันคือ กีดขวางการเดินทาง ซึ่งก็มีบริเวณที่เป็นพื้นที่สาธารณะ เช่น บนท้องถนน ในสวนสาธารณะ เป็นต้น

ผลสำรวจดังกล่าวถูกยื่นต่อสมัชชาเมืองเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา

ที่มา – Japan Today

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา