WTO มองการค้าระหว่างประเทศปีนี้ถดถอย -9.2% ปีหน้าฟื้นตัวแต่ก็มีความเสี่ยงอีกหลายปัจจัย

องค์การการค้าโลก คาดการณ์ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศปีนี้จะถดถอย -9.2% ดีกว่าที่คาดไว้ แต่สำหรับตัวเลขปี 2021 กลับกลายเป็นอ่อนแอกว่าที่คาด จากหลายปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19

Port Container ท่าเรือ
ภาพจาก Shutterstock

องค์การการค้าโลก (WTO) ได้คาดการณ์ว่าการค้าระหว่างประเทศในปีนี้จะถดถอยมากถึง -9.2% แม้ว่าจะเริ่มฟื้นตัวช้าๆ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้วก็ตาม ขณะเดียวกันก็ยังคาดการณ์ว่าในปี 2021 การค้าโลกจะฟื้นตัวที่ 7.2% แต่ก็ยังไม่ฟื้นตัวเท่ากับช่วงก่อนการแพร่ระบาด ขณะเดียวกันก็ยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ WTO ได้คาดการณ์ว่าการค้าระหว่างประเทศจะถดถอยมากถึง -12.9% แต่เนื่องด้วยการฟื้นตัวจากช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เช่น ยารักษาโรค คอมพิวเตอร์ ฯลฯรวมไปถึงการค้าระหว่างชายแดน ทำให้มีการปรับคาดการณ์ใหม่อีกครั้ง แต่ WTO ก็ยังได้เตือนว่าตัวเลขคาดการณ์นี้อาจต้องปรับใหม่อีกครั้งถ้าหากในไตรมาส 4 มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 และนโยบายการค้าของประเทศต่างๆ ที่เน้นปกป้องตัวเอง

สำหรับในปี 2021 นั้น WTO คาดการณ์ว่าการค้าระหว่างประเทศในภาพรวมจะเติบโตมากถึง 21.3% นั้นได้โดนปรับลดประมาณการลงมาเหลือเพียงแค่ 7.2% เท่านั้น บ่งบอกถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกในปีหน้า และยังรวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศที่แตกต่างกันหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งด้านการค้าและการป้องกัน COVID-19 ยังส่งผลกระทบต่อมายังการค้าโลกอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ WTO มองว่าถ้าหากความมั่นใจของโลกเพิ่มมากขึ้นนั้นมาจากวัคซีน จะเพิ่มการค้าระหว่างประเทศได้อีก 1-3 จุด ซึ่งอาจทำให้การค้าระหว่างประเทศเติบโตได้สูงสุดถึง 10% เลยทีเดียว ถ้าหากวัคซีนออกมา รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งเสริมกันต่อ เช่น ตลาดหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาอสังหาที่เพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลทำให้การค้าโลกกลับมาได้อีก

อย่างไรก็ดี WTO ยังห่วงในเรื่องของหนี้ในหลายๆ ประเทศที่สูงเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยา อาจส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศได้ด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com