สภาเศรษฐกิจโลกทำนาย “คนทำโรงงาน-บัญชี-เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล” จะตกงานในอีก 5 ปีหลังจากนี้ หุ่นยนต์ทำแทนได้

โควิดทำคนตกงานมหาศาลในหลายอุตสากรรม แต่ภาพรวมของตลาดแรงงานโลกยังมีความต้องการอีกมาก ในอีก 5 ปีหลังจากนี้จะเกิดงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้น แต่ทักษะของแรงงานก็ต้องเพิ่มเช่นเดียวกัน จะทำเหมือนเดิมไม่ได้

Sparks fly in the dark from a welder in a metal factory. Photo: Getty Images

อีก 5 ปี โลกการทำงานจะแบ่งแยก คน vs. หุ่นยนต์

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรือ WEF) ออกรายงานระบุว่า ในปี 2025 คนจะตกงาน 85 ล้านตำแหน่งทั่วโลก แต่ในขณะเดียวกันจะเกิดงานใหม่ๆ ขึ้นอีก 97 ล้านตำแหน่ง นั่นหมายความว่า แม้คนทั่วโลกจะตกงานมหาศาล แต่งานใหม่ๆ ก็จะเกิดขึ้นมาเช่นเดียวกัน

Saadia Zahidi กรรมการผู้จัดการของสภาเศรษฐกิจโลก บอกว่า “โควิดเป็นตัวเร่งที่ทำให้ Future of Work มาถึงเร็วขึ้น”

ในรายงานเน้นย้ำว่า ในอีก 5 ปีหลังจากนี้ พนักงานที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ในการทำงาน เพราะในปี 2025 โลกของการทำงานจะขีดเส้นแบ่งระหว่างงานของคนและหุ่นยนต์อย่างชัดเจน 

พูดอีกแบบก็คือ ในปี 2025 งานอะไรที่หุ่นยนต์ทำแทนได้ มนุษย์ก็ไม่จำเป็นต้องทำอีกต่อไป ดังนั้น หากแรงงานในอีก 5 ปีหลังจากนี้ ไม่มีทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อโลกการทำงานในอนาคต ก็จะหมดความสำคัญลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทักษะเดิมที่มี หุ่นยนต์สามารถทำได้ ไม่พ้นจำต้องตกงานในที่สุด

อาชีพที่คาดว่าจะหายไปในปี 2025 เพราะหุ่นยนต์ทำแทนได้

 • เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล เช่น จดรายชื่อสต็อคสินค้าในคลัง
 • เลขานุการที่ติดตามดูแลผู้บริหาร
 • พนักงานบัญชีและเสมียนจัดทำเงินเดือน
 • นักบัญชีและคนตรวจสอบบัญชี
 • พนักงานโรงงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายบริการธุรกิจ
 • พนักงานบริการลูกค้า
 • ผู้จัดการทั่วไปและฝ่ายปฏิบัติการ
 • ช่างกลและช่างซ่อมเครื่องจักร

Robot

อาชีพที่คาดว่าจะมีความนิยมสูงในปี 2025

 • นักวิเคราะห์ข้อมูลและ Data Scientist
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ (Process automation specialists)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ (Business development professionals)
 • ผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัยข้อมูล (Information security analysts)
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT (Internet of things specialists)

ทักษะใหม่ๆ อะไรบ้างที่จะทำให้อยู่รอด

ในเมื่อท้ายที่สุดหุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนแรงงานมนุษย์ได้ เพราะฉะนั้น ทักษะที่จะทำให้มนุษย์ยังคง “สำคัญ” และ “จำเป็น” ต่อโลกการทำงาน ย่อมเป็นทักษะที่มนุษย์ทำได้ดีกว่า ได้แก่ ทักษะในการจัดการ (managing skill) ทักษะในการตัดสินใจ ทักษะในการให้คำปรึกษา ทักษะในการใช้เหตุผล ทักษะในการสื่อสาร ฯลฯ

แรงงานในอนาคตจะต้องเป็นคนที่ทั้ง Reskill และ Upskill เพื่อทำให้มั่นใจได้จริงๆ ว่าจะมีทักษะที่เพียงพอต่อโลกการทำงาน

แต่ทั้งนี้ ถ้าดูจากกระแสของตลาดและบริบทของโลก อุตสาหกรรมหลักๆ ที่จะเกิดความต้องการสูงมากในโลกอนาคตคือ อุตสาหกรรมสีเขียว สายสิ่งแวดล้อม สายเทคโนโลยีข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์คอมพิวติ้ง และสายพัฒนาสินค้า (product development)

ที่มา – Channelnewsasia, CNBC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา