ทะเลาะอีกแล้ว? ทำไมวัยที่ห่างถึงทำงานด้วยกันไม่ได้

เคยไหมที่เข้าไปทำงานแล้วมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้าที่มีช่วงอายุห่างจากตัวเอง จนทำงานอย่างไม่มีความสุข ดังนั้นลองมาหาคำตอบกันว่า เพราะอะไรในองค์กรถึงต้องมีปัญหาระหว่างช่วงวัยอยู่ตลอด

brand inside forum

แนวคิด และสังคมที่แตกต่าง

เป็นปกติที่แต่ละคนจะถูกเลี้ยงดูมาอย่างแตกต่าง ทำให้แนวคิด, ความชอบ และพฤติกรรมต่างๆ ย่อมไม่เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อมองมาในที่ทำงาน ความแตกต่างนี้เองทำให้เกิดปัญหาในการทำงานบ้าง จะมากจะน้อยแล้วแต่จะเผชิญ โดยเฉพาะเมื่อคนช่วงอายุที่ต่างกันมาอยู่ด้วยกัน ความแตกต่างนี้ยิ่งมีมากขึ้นอีก

จุดนี้เองการทำงานในปัจจุบันที่มี Baby Boomers, Generation X, Generation Y และ Generation Z ที่เริ่มเข้ามาในตลาดงานบ้างแล้ว ทำความแตกต่างของแนวคิด และสังคมที่แตกต่างย่อมมีมากขึ้น ผ่านความห่างของช่วงอายุ จนการพูดคุย และหารือเรื่องต่างๆ ไม่สามารถทำร่วมกันได้ดีเหมือนช่วง Generation Y เข้าตลาดงานใหม่ๆ

generation

ง่ายที่สุดคือการเข้าถึงเทคโนโลยีช่วง Baby Boomers และ Generation X เป็นหัวเรือในการขับเคลื่อนองค์กร พวกเขาต่างเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้พอกัน เช่นเดียวกับการหาข้อมูล แต่ไม่ใช่กับช่วงนี้ที่ Generation Y เป็นพนักงานหลักในองค์กร พวกเขาต่างมีข้อมูลจำนวนมาก และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ สูงกว่าคนรุ่นก่อน

วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่อำนวย

เมื่อเป็นอย่างนี้ความขัดแย้งในเรื่องแนวคิด และการมีชุดข้อมูลที่ต่างกันจึงทำให้เกิดปัญหาในองค์กรไม่น้อย แต่มากว่านั้นคือการนำทุกคนที่มีแนวคิดแตกต่างจากวัยมาอยู่ในออฟฟิศที่มีวัฒนธรรมที่เอนไปทางช่วงอายุใดช่วงอายุหนึ่ง ย่อมทำให้คนที่อยู่ช่วงอายุที่แตกต่างไม่พอใจ และปฏิบัติตัวเองไม่ถูก

work

อย่างไรก็ตามตัววัฒนธรรมองค์กรที่เอนไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็มีมานานแล้วเช่นเดิม เพียงแต่คราวนี้แต่ละวัฒนธรรมค่อนข้างปรับตัวยากกว่าในอดีต เช่นก่อนหน้านี้การเข้างานตรงเวลาทุกคนปรับตัวได้ แต่ในยุคใหม่ การทำงานอย่างอิสระเป็นเรื่องธรรมดา รวมถึงการพูดคุยอย่างเปิดเผยกลายเป็นเรื่องปกติเช่นกัน

ดังนั้นหากบริหารจัดการในองค์กรไม่ดีพอ ก็ไม่แปลกที่จะเกิดการทะเลาะกันระหว่างคนต่างวัย หนักที่สุดคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องออกไปเพราะไม่สามารถทนกับองค์กร และน่าจะดีกว่าที่ผู้นำ หรือฝ่ายที่ต้องจัดการกับพนักงานหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการคนหลากหลายวัยให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่สุด

work
ภาพจาก Unsplash โดย Brooke Cagle

ผู้นำ และการสื่อสารที่ดีช่วยได้

สำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้นของการบริหารคนต่างวัยอาจเริ่มต้นที่ผู้นำที่มีความเข้าใจในพฤติกรรมของคนวัยต่างๆ ว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง โดยการเดินเข้าไปคุยกับพวกเขาตรงๆ น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพื่อปรับตัวจนเข้าใจว่าความต้องการของแต่ละวัยคืออะไร

ขณะเดียวกันการสื่อสารให้คนต่างวัยในองค์กรรับรู้ว่าคนวัยอื่นๆ เขามีพฤติกรรม และความต้องการอย่างไรบ้าง เพื่อให้พวกเขาเข้าใจ และพร้อมที่จะปรับตัว และเติบโตไปในองค์กรด้วยกัน นอกจากนี้การสร้างความยืดหยุ่นในเรื่องเป้าหมายขององค์กรก็ช่วยสร้างความผ่อนคลายในเรื่องคนต่างวัยทำงานด้วยกัน

แต่ถ้าอยากรู้การบริหารจัดการคนระหว่างวัยอย่างมีประสิทธิภาพ งาน Brand Inside Forum 2020: New Workforce ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 พ.ย. ตั้งแต่ 9.00-16.00 น. ที่สามย่านมิตรทาวน์ ได้รวมผู้บริหารที่ผ่านวิกฤตนี้มาเล่าเรื่องต่างๆ ให้ฟังว่าต้องทำอย่างไรบ้าง และทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา