ผลสำรวจเผย Work From Home ทำคนสิงคโปร์-ฮ่องกง-ไทยเครียดหนัก ไม่ได้พัก ขาดเวลาส่วนตัว

ทำงานที่บ้าน (Work From Home) ช่วงโควิด-19 ใครว่าสบาย? ผลสำรวจเผยชาวเอเชีย ทั้งสิงคโปร์ ฮ่องกง และไทย มีความเครียดเพิ่มขึ้นจากการทำงานที่บ้าน เทียบกับช่วงเวลาก่อนโควิด-19 ระบาด เพราะไม่สามารถแยกพื้นที่ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้

ภาพจาก Shutterstock

Cigna บริษัทที่ให้บริการด้านสุขภาพจากสหรัฐอเมริกา ได้ทำการสำรวจความเครียดจากการทำงานของคนในทวีปเอเชีย เปรียบเทียบก่อนและหลังสถานการณ์โควิด-19 พบว่า คนสิงคโปร์มีความเครียดในช่วงการทำงานที่บ้าน 63% เทียบกับ 58% ในช่วงก่อนหน้า คนฮ่องกงมีความเครียด 47% เทียบกับ 46% ในช่วงก่อนหน้า และคนไทยมีความเครียดในช่วงทำงานที่บ้าน 52% เทียบกับ 48% ในช่วงก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม Cigna ยังได้ทำการสำรวจความเครียดในประเทศอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ได้แก่ ประเทศจีน สเปน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา แต่พบว่าคนในประเทศเหล่านี้มีอัตราความเครียดใกล้เคียงกัน ทั้งช่วงก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในกรณีของจีนผู้เชี่ยวชาญคาดว่า คนจีนส่วนใหญ่เคยชินกับการสื่อสารกับผู้ร่วมงานนอกเวลาทำงานอยู่แล้ว โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชัน WeChat ในการคุยงานตั้งแต่ก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ความเครียดของคนจีนไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

Work From Home ทำพิษชีวิตขาดสมดุล

นอกจากนี้คนสิงคโปร์ ฮ่องกง และไทย มากกว่า 70% ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องพร้อมทำงานตลอดเวลา โดยคนไทยมีสัดส่วนความรู้สึกว่าตัวเองต้องทำงานตลอดเวลาสูงที่สุดคือ 94% ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 และ 96% ในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

Claire Ng พนักงานบริษัทชาวสิงคโปร์คนหนึ่ง เล่าว่า ในช่วงที่เธอต้องทำงานที่บ้าน เธอรู้สึกเหมือนต้องเตรียมพร้อมตอบอีเมลตลอดเวลา แม้ในขณะนั้นจะเป็นเวลา 21.00 น. แล้วก็ตาม ทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอเคยตัดภาระเรื่องงานทิ้งเมื่อถึงเวลาเลิกงานในช่วง 18.00 น. นอกจากนี้เจ้านายของเธอยังคาดหวังให้เธอทำงานในวันหยุด และหวังว่างานที่มอบหมายให้จะเสร็จในทันที

ความเครียดที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานที่บ้านในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ เกิดจากการไม่สามารถแบ่งเวลาระหว่างเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัวได้เลย เพราะทั้งพื้นที่การทำงาน และพื้นที่ส่วนตัวกลายเป็นพื้นที่เดียวกัน พนักงานบางคนอาจต้องกลายเป็นทั้งพ่อ แม่ ที่ดูแลลูกๆ เป็นลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ซึ่งมีอายุมาก ต้องทำอาหาร ต้องทำงานบ้าน ไปพร้อมๆ กับการทำงานในทุกๆ วัน การขาดบทบาทที่ชัดเจนนี้ ทำให้เกิดความเครียดในการทำงาน

ที่มา – Nikkei

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา