ขอต้อนรับสู่ Brand Inside ข่าวธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่

Brand Inside Logo

Brand Inside เป็นเว็บข่าวธุรกิจที่ก่อตั้งในเดือนพฤษภาคม 2559 ด้วยจุดประสงค์ว่าต้องการเป็นแหล่งรวมเนื้อหาและความรู้สำหรับธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการจัดการ การตลาด การเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ ทั้งจากในไทยและในต่างประเทศ

แนวคิดของเราคือ “ธุรกิจ คิดใหม่” เราเชื่อว่าธุรกิจในยุคหน้า จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการทำงานไปจากธุรกิจในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นเราจึงให้ความสนใจกับธุรกิจเกิดใหม่ (ไม่ว่าจะเป็น SME หรือสตาร์ตอัพ) ที่มีความเป็นผู้ประกอบการ และการปรับตัวของธุรกิจที่มีอยู่เดิม ให้วิ่งทันโลกและแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน

พื้นฐานของ Brand Inside ประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อ

  1. เนื้อหา (content) ของเว็บไซต์คือข่าว บทความ และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจทุกประเภท โดยเน้นไปที่มุมมองแบบใหม่ วิธีการทำงานแบบใหม่ๆ ของธุรกิจที่นำเอานวัตกรรมและความสร้างสรรค์เข้ามาช่วยสร้างมูลค่าให้กับตัวธุรกิจแต่ละประเภท
  2. กลุ่มเป้าหมาย (target) เน้นไปที่คนรุ่นใหม่ ที่มีมุมมองแบบใหม่ๆ ต่อการทำงานและการประกอบธุรกิจ เป็นกลุ่ม knowledge worker ที่นำความรู้สมัยใหม่เข้ามาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. วิธีการเล่าเรื่อง (storytelling) ของ Brand Inside จะต้องเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้สนใจด้านธุรกิจทุกคน ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจก็สามารถอ่านได้ อ่านง่าย อธิบายที่มาที่ไปของเรื่องราวอย่างชัดเจน
  4. ความลึกของข้อมูล (insight) การอ่าน Brand Inside จะต้องได้อะไรกลับไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล มุมมอง การวิเคราะห์ เราจะไม่เป็นข่าวธุรกิจที่รายงานแค่ความเคลื่อนไหว แต่จะต้องอธิบายเหตุและผลของเรื่องราว รวมถึงมีการวิเคราะห์ที่เข้มข้น มีตรรกะ และเต็มไปด้วยข้อมูลด้วย
Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ บรรณาธิการบริหาร BrandInside.asia