Warren Buffett ขายหุ้นสายการบินในสหรัฐออกหมดเกลี้ยง ชี้ COVID-19 ทำโลกเปลี่ยนไปมหาศาล

วอร์เรน บัฟเฟตต์ ได้กล่าวถึงการที่เขาต้องขายหุ้นของ 4 สายการบินใหญ่ในสหรัฐออกมาเนื่องจากวิกฤติของ COVID-19 ทำให้กระทบต่อสายการบินอย่างมาก และยอมรับว่าตัดสินใจผิด

Delta Airlines at LAX airport
ภาพจาก Shutterstock

Berkshire Hathaway บริษัทลงทุนของมหาเศรษฐี Warren Buffett หลังจากที่ได้รายงานว่าบริษัทขาดทุนมากถึง 49,700 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มหาเศรษฐีชื่อดังด้านการลงทุนก็ได้กล่าวว่าบริษัทได้ขายหุ้นของสายการบิน 4 สายการบินออกมาจนหมด และได้กล่าวว่า COVID-19 สร้างผลกระทบต่อสายการบินอย่างมาก รวมถึงยอมรับความผิดพลาดที่ลงทุนในหุ้นของสายการบินด้วย

สำหรับสายการบินที่ Berkshire Hathaway ลงทุนตั้งแต่ปี 2016 ที่ผ่านมา ประกอบไปด้วย

  1. Delta Air Lines ถือหุ้น 11%
  2. American Airlines ถือหุ้น 10%
  3. United Airlines ถือหุ้น 9%
  4. Southwest Airlines ถือหุ้น 10%

ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินได้ประสบปัญหาอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้คนไม่สามารถเดินทางเนื่องจากความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการรับเชื้อสูงมากขึ้น ส่งผลทำให้สายการบินทั้งในและนอกสหรัฐต้องทยอยลดเที่ยวบินลงมาจากความต้องการที่ลดลง จนท้ายที่สุดต้องนำเครื่องบินจอดไว้ตามสนามบินต่างๆ เนื่องจากเครื่องบินเหล่านี้ไม่ได้ใช้งาน

อย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ของสายการบิน ยังทำให้สายการบินอาจต้องขอเงินช่วยเหลือหรือเงินกู้จากรัฐบาลด้วย โดย Warren Buffett คาดว่าสายการบินเหล่านี้อาจต้องใช้เงินช่วยเหลืออยู่ในช่วง 10,000 ถึง 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อที่จะทำให้สายการบินผ่านพ้นช่วงเวลาเลวร้ายนี้ไปได้

นอกจากนี้ Warren Buffett ยังให้ความเห็นอนาคตของอุตสาหกรรมการบินว่า เขาเองยังมองไม่เห็นอนาคตที่สดใสของอุตสาหกรรมการบิน อย่างไรก็ดีเขาได้กล่าวว่า ผู้บริหารของสายการบินเหล่านี้ทำหน้าที่ได้ดีมากแล้ว วิกฤติ COVID-19 ไม่ใช่ความผิดของสายการบินแต่อย่างใด

ที่มา – BBC, Yahoo Finance

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com