Visa, MasterCard และ American Express เตรียมขอใบอนุญาตบุกตลาดบัตรเครดิตจีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า บริษัทเครือข่ายบัตรเครดิตยักษ์ใหญ่ในอเมริกันทั้งสามคือ Visa, MasterCard และ American Express จะเริ่มดำเนินการขอใบอนุญาตในการเปิดให้บริการในประเทศจีนภายในไม่กี่เดือนนี้

แหล่งข่าวของ Reuters ให้ข้อมูลว่า ในกระบวนการขอใบอนุญาต บริษัททั้งสามต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐของจีนอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านธนาคาร, การตรวจสอบความปลอดภัย และเงื่อนไขอื่น ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี

GlobalData ประมาณการว่าจำนวนผู้ใช้บัตรเครดิตในจีนจะสูงขึ้นจาก 6 พันล้านใบในปี 2016 เป็น 9 พันล้านใบในปี 2020 ทำให้จีนเป็นตลาดที่มีบัตรจำนวนมากที่สุดในโลก

ประเทศจีนเปิดให้ผู้ให้บริการบัตรจากต่างประเทศเข้ามาทำตลาดได้ ตั้งแต่ปี 2015 แต่ในความเป็นจริงแล้วบริษัทต่างประเทศก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีเนื่องจากโร้ดแมปที่ไม่แน่นอนจากหน่วยงานภาครัฐจีน ทำให้ผู้ให้บริการทั้งสามนั้นต้องรอมาเป็นเวลากว่าสิบปีในการเข้าสู่ตลาดจีน และถึงแม้จะสามารถให้บริการในจีนได้ จะต้องพบกับผู้แข่งขันท้องถิ่นรายใหญ่คือ UnionPay ซึ่งมีผู้ดูแลคือรัฐบาล

ภาพจากเว็บไซต์ UnionPay International

ด้วยกฎของธนาคารกลางจีน ผู้ให้บริการที่จะเข้ามาดำเนินงานจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีและข้อมูล รวมถึงระบบแบคอัพภายในประเทศจีน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทต่างชาติกังวลเนื่องจากอาจถูกควบคุม และยากต่อการรักษาความลับของข้อมูล

ปัจจุบัน UnionPay สามารถขยายตลาดออกมานอกประเทศจีนโดยให้บริการกว่า 160 ประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ​ ด้วย ในขณะที่บริษัทในสหรัฐฯ ยังคงได้แต่มองตลาดเงินหยวนและยังไม่สามารถทำอะไรได้ ทำให้ส่วนแบ่งบัตรเครดิตทั่วโลกของ UnionPay ขึ้นเป็น 25% ในปี 2015 จาก 13% ในปี 2010 ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับ MasterCard แล้ว ในขณะที่ Visa มีส่วนแบ่ง 1 ใน 3 ของทั้งหมด (ข้อมูลจาก Euromonitor International)

ที่มา – Reuters

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

คอลัมนิสต์ Brand Inside ผู้สนใจเรื่องของบริษัทเทคโนโลยี, ตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงด้านธนาคาร และการปรับตัวด้านเทคโนโลยีมาใช้ของบริษัทต่าง ๆ