เมื่อความ Virginในหนุ่มสาวญี่ปุ่น อาจกลายเป็นความกังวลระดับชาติ

แม้ประเทศญี่ปุ่นเศรษฐกิจจะพัฒนาล้ำหน้าหลายประเทศในเอเชีย แต่ก็มีปัญหาเหมือนกัน ล่าสุดปัญหาที่ต้องกังวลคือประชากรหนุ่มสาวของญี่ปุ่นยัง Virgin หรือไม่มีประสบการณ์ทางเพศ เรื่องนี้ส่งผลต่อประเทศอย่างไร?

ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สถานการณ์ Super-aged หรือประชากรในประเทศมากกว่า 20% อายุเกิน 65 ปีขึ้นไป (จากประชากรญี่ปุ่นประมาณ 126 ล้านคน) ขณะเดียวกันปี 2017 ที่ผ่านมาในญี่ปุ่นมีทารกเกิดเพียง 946,060 คน ถือเป็นอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 1899 

ดังนั้นญี่ปุ่นต้องเจอปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (ประเทศก็เก็บภาษีได้น้อยลงเพราะมีคนทำงานน้อยลง) รวมถึงเมื่อผู้สูงวัยจำนวนมากขึ้นรัฐบาลต้องดูแลเรื่อง Health Care และดูแลคนกลุ่มวันเกษียณมากขึ้น

จากปัญหาอัตราการเกิดน้อยลงสอดคล้องกับผลการศึกษาจาก Public health experts มหาวิทยาลัยโตเกียวที่ว่า ประชากรญี่ปุ่นที่อายุ 18-39 ปี ที่ไม่มีประสบการณ์ทางเพศ (ไม่มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ไม่รวมกลุ่ม LGBTQ) ส่วนของเพศหญิงอยู่ที่ 24.6% (ในปี 2015) เพิ่มขึ้นจากปี 1992 ที่อยู่ระดับ 21.7% ด้านเพศชายในปี 2015 อยู่ที่ 25.8% เพิ่มขึ้นจากปี 1992 ที่อยู่ระดับ 20%

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุไม่เกิน 30 ปีในประเทศ อังกฤษ สหรัฐ และออสเตรเลียมีประชากรที่ไม่มีประสบการณ์ทางเพศเฉลี่ย 1-5% เท่านั้น

Kukhee Choo ศาสตราจารย์ ภาควิชาสื่อสาร มหาวิทยาลัยโซเฟียในโตเกียว พยายามผลักดันให้ประเด็นการไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเจริญพันธ์เป็นวาระการประชุมระดับประเทศเพื่อหาทางแก้ไขการลดลงของจำนวนประชากรญี่ปุ่น

โดย Kukhee มองว่าหนึ่งในสาเหตุที่คนมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามน้อยลงอาจเพราะอุตสาหกรรมหนังโป๊ของญี่ปุ่น (ที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์) ที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเรื่องเพศเป็นเรื่องสกปรกและสร้างความเสื่อมเสีย ขณะเดียวกันการใช้ Virtual sex หรือหนังโป๊ อาจทำให้คนญี่ปุ่นไม่สามารถหาพาร์ทเนอร์ที่ตอบสนองความต้องการทางเพศแบบเดียวกันได้

ขณะเดียวกันถ้าผู้หญิงแสดงออกว่ามีความรู้หรือสนใจในเรื่องเซ็กส์จะดูเป็นคนที่ไม่ดี ส่วนผู้ชายเลือกทีจะไม่พูดถึงเซ็กส์อย่างเปิดเผย

นอกจากนี้มุมมองเรื่องเพศสัมพันธ์ในญี่ปุ่นมีความหลากหลาย เช่น บางคนต้องการมีความสัมพันธ์กับบุคคลแต่ไม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์ ขณะเดียวกันก็มีคนที่ไม่อยากมีความสัมพันธ์เพราะไม่อยากมีเพศสัมพันธ์

สรุป

สังคมสูงวัยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพราะแรงงานเกิดไม่ทันให้รัฐเก็บภาษี แต่รัฐต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งการแก้ปัญหาอัตราการเกิดน้อยไม่สามารถแก้ได้ด้วยมาตรการเดียว เช่น การให้เงินเด็กเกิดใหม่ ฯลฯ และปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะญี่ปุ่น หลังจากนี้คงเห็นการแก้ปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยมากขึ้น

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา