Gallup ชี้ คนเวียดนามมีความหวังในชีวิตเพิ่ม 10% จากปีก่อน สิงคโปร์-ไทย ไม่เพิ่มขึ้นเลย

Gallup บริษัทวิเคราะห์และให้คำปรึกษาทำจัดทำรายงาน the State of the Global Workplace 2022 สรุปสถานการณ์สังคมการทำงานระดับโลกประจำปี 2022 ที่คนทำงานทั่วโลกยังต้องแบกรับภาระจากโควิด-19 จนคน ‘เกือบครึ่ง’ ระบุว่ากำลังเผชิญกับความตึงเครียดซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มทำรายงานชิ้นนี้ 

หนึ่งในข้อค้นพบที่น่าสนใจและไม่ไกลตัวคนไทยจนเกินไปก็คือ คนเวียดนามมองว่ามีความหวังในชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ประเทศที่มีเศรษฐกิจลำดับต้นๆ ของภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ และไทยไม่รู้สึกว่ามีความหวังในชีวิตเพิ่มขึ้น

คนเวียดนามมีความหวังในชีวิตเพิ่มขึ้นสูงมาก ไทย-สิงคโปร์อยู่กับที่

การศึกษาในเรื่องนี้ทำขึ้นโดยให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาจากประเทศต่างๆ จินตนาการถึงบันได 10 ขั้น โดยขั้นที่ 0 หมายถึงชีวิตที่แย่ที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับตน และ 10 คือชีวิตที่ดีที่สุดเป็นไปได้สำหรับตน แล้วตอบคำถาม 2 ข้อ คือ

  1. ตอนนี้คุณอยู่ที่บันไดขั้นไหน?
  2. อีก 5 ปี ในกรณีที่ดีที่สุด คิดว่าคุณจะอยู่ที่บันไดขั้นไหน? 

เพื่อที่จะประเมินว่าคนในประเทศต่างๆ มองว่าในอีก 5 ปี ชีวิตจะเติบโตไปได้ไกลแค่ไหน

ผลของการศึกษาคือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คนจาก 3 ประเทศที่คิดว่าตนมีโอกาสก้าวหน้ามากที่สุดจากการสำรวจล่าสุด คือ 

  1. สิงคโปร์ มองว่าใน 5 ปี ชีวิตจะก้าวหน้าขึ้น 38%
  2. ไทย มองว่าใน 5 ปี ชีวิตจะก้าวหน้าขึ้น 36%
  3. เวียดนาม มองว่าใน 5 ปี ชีวิตจะก้าวหน้าขึ้น 35%

แต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ คำตอบของคนเวียดนามถือว่าเพิ่มขึ้นจากการศึกษาปีก่อนถึงเกือบ 10% ส่วนของไทยและสิงคโปร์ไม่เพิ่มขึ้นเลย สะท้อนว่าคนเวียดนามมีความหวังในชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ถ้าลองมองไปยังการศึกษาเรื่องบรรยากาศการจ้างงานของแต่ละประเทศของ Gallup ก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน เพราะข้อมูลระบุว่า

  • คนเวียดนาม 61% บอกว่าตอนนี้คือช่วงเวลาที่ดีสำหรับการหางาน
  • คนสิงคโปร์ 40% บอกว่าตอนนี้คือช่วงเวลาที่ดีสำหรับการหางาน
  • คนไทย 32% บอกว่าตอนนี้คือช่วงเวลาที่ดีสำหรับการหางาน

Gallup ยังมีข้อค้นพบที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น ประเทศไทยคืออันดับ 2 ของประเทศที่เครียดที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคนกว่า 41% ระบุว่าตัวเองเครียด ส่วนอันดับ 1 คือ ฟิลิปปินส์ (50%) อันดับ 3 กัมพูชา (38%) อันดับ 4 เมียนมา (37%) อันดับ 5 เวียดนาม (35%) อันดับ 6 สิงคโปร์ (34%) อันดับ 7 ลาว (32%) อันดับ 8 มาเลเซีย (27%) และอันดับ 9 อินโดนีเซีย (20%)

นอกจากนี้ Gallup ยังชี้อีกว่า ในปีที่ผ่านมาคนไทยเครียดเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากปีก่อน โดยมีจำนวนคนเครียดเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 5% ภายในเวลา 1 ปี ส่วนเวียดนามมีคนเครียดเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 2 ที่ 2%

ที่มา – Gallup

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

บาส รชต สนิท - นักข่าว นักเขียน ที่ Brand Inside | สนใจด้าน Future of Work, สิทธิคนทำงาน, สิ่งแวดล้อม, การเมืองโลก, ปัญหาทุนนิยม และ สิทธิมนุษยชน