เตรียมโค่นบัลลังก์ไทย! เวียดนามสามารถนำทุเรียนสดเข้าประเทศจีนได้เป็นแห่งที่ 2 ของโลก

หลังจากที่ประเทศไทยครองอันดับ 1 ประเทศเดียวของโลกที่สามารถส่งออกทุเรียนสดเข้าประเทศจีนได้ ตอนนี้คู่แข่งถาวรอย่างเวียดนามสามารถนำทุเรียนสดเข้าจีนได้แล้ว!!

Vietnam-Durian-to-China
Photo by Dave Weatherall on Unsplash

ศุลกากรจีนอนุญาตให้เวียดนามสามารถนำทุเรียนสดเข้าประเทศจีนได้อย่างเป็นทางการแล้ว ทำให้เวียดนามขึ้นเป็นประเทศที่ 2 ที่ทำเช่นนี้ได้ สำหรับประเทศที่เป็นซัพพลายเออร์หลักที่จีนนำเข้าผลไม้ 8 อันดับแรกคือไทย ชิลี เวียดนาม ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ เปรู ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้

เฉพาะปี 2021 ที่ผ่านมา จีนนำเข้าทุเรียนสดจากไทยอยู่เจ้าเดียวมากถึง 822,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 42.7% มูลค่า 4.21 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1.48 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.4% เทียบกับปีก่อนหน้า

สำหรับความตกลงในการนำเข้าทุเรียนสดของเวียดนาม จีนให้ความสำคัญกับเรื่องการปลูก การบรรจุหีบห่อและการส่งออกที่ต้องทำตามระเบียบในการนำสินค้าข้ามพรมแดนอย่างเคร่งครัด เช่น สวนและสถานที่บรรจุหีบห่อจะต้องผ่านการลงทะเบียนโดยกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของเวียดนาม ต้องมีการอนุมัติและลงทะเบียนร่วมกันระหว่างกระทรวงศุลกากรจีน (General Administration of Customs of the People’s Republic of China: GACC) และกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของเวียดนาม (Ministry of Agriculture and Rural Development: MARD)

ต้องให้ความสำคัญกับแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยแป้ง สวนและสถานที่บรรจุหีบห่อผลไม้ต้องระมัดระวังโอกาสที่จะมีตัวอ่อนของแมลงที่เป็นศัตรูพืชวางไข่ สำหรับทุเรียนสดที่เวียดนามส่งออกไปจีน ทางกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจะต้องมีการตรวจสอบตัวอย่างทุเรียนแต่ละชุดที่ส่งออกในอัตรา 2% ของสินค้าแต่ละชุด ถ้าไม่มีปัญหาด้านอนามัยทางการพืชเกิดขึ้น ตัวอย่างการส่งตรวจจะลดลงเหลือ 1% ของสินค้า หากพบศัตรูพืชที่มีชีวิตตามสินค้า สินค้าที่ส่งออกจากสวนนั้นๆ จะถูกระงับโดยทันทีซึ่งก็แล้วแต่กรณีที่พบด้วย

ปี 2021 ที่ผ่านมา เวียดนามผลิตทุเรียนได้ 642,600 ตัน จำนวนการผลิตเพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนหน้า จีนถือเป็นผู้นำเข้าทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม หลังจากเจรจายาวนาน 4 ปีจนในที่สุดก็ได้ลงนามในความตกลงทั่วไปว่าด้วยสุขอนามัยพืชร่วมกัน

ปัจจุบันเวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนรวม 123 แห่งและพื้นที่บรรจุสินค้ารวม 57 แห่งที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งออกทุเรียนไปยังจีน พื้นที่เพาะปลูกหลัก มีดังนี้ เต็ยนิญ, บิ่ญเซือง, ด่งนาย, บิ่ญเฟื้อก, เตี่ยนซาง และดั๊กลั๊ก

ที่มา – Producereport, Guojiguoshu, Vietnam Plus

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา