ยกเครื่องชุดใหญ่ เวียดนามเดินหน้าใช้เทคโนโลยีพัฒนาประเทศ

ผลจากโควิด-19 บังคับประเทศต้องพัฒนา เวียดนามเดินหน้าใช้เทคโนโลยีพัฒนาทั้งคนและโครงสร้างพื้นฐาน

การระบาดของโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก หนึ่งในนั้นก็คือประเทศอย่างเวียดนามที่แม้จะมีตัวเลขการสูญเสียจากวิกฤตในครั้งนี้น้อยกว่าประเทศอื่นๆ ทั่วโลก แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระบาดและมาตรการการรับมือวิกฤตโควิดก็ทำให้เวียดนามต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายๆ ด้าน

ภาพจาก Getty Images

ผลจากการดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นตั้งแต่ระยะแรกๆ ทำให้เวียดนามมีจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิดค่อนข้างต่ำ ติดเชื้ออยู่ที่ 334 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตามประเทศต้องแลกมากับการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หลายภาคส่วนทางเศรษฐกิจ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนตร์ หรือ อุตสาหกรรมบันเทิงล้วนได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายและถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการลง หลายธุรกิจก็จะยังไม่กลับสามารถเปิดกิจการปกติได้

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบินของเวียดนามเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก มีรายงานว่าสายการบินเวียดนามแห่งชาติเวียดนาม มีมูลค่าการสูญเสียทีเกิดจากการปิดเส้นทางการบินและมาตรการจำกัดการเดินทางมากถึง 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท) ขณะที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเวียดนามคาดว่าจะมีมูลค่าการสูญเสียอยู่ระหว่าง 5.9-7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1.8-2.1 แสนล้านบาท)

มีการคาดการณ์ว่า GDP ของเวียดนามในปีนี้จะลดต่ำลงจากจาก 7% ในปี 2019 เป็น 4% ในปี 2020 และอาจจะมีจำนวนคนที่ตกงานหรือมีรายได้ลดลงมากถึง 10.3 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 2.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเยียวยาและช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรวมถึงออกมาตรการเลื่อนการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมในการใช้ที่ดินออกไปก่อน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการเชิญชวนให้ธุรกิจ ท้องถิ่น และองค์กรด้านการส่งออกจัดทำมาตรการเกี่ยวกับ online marketing และ e-commerce เพื่อเพิ่มการใช้เทคโนโลยีด้าน IT ในการบริหารจัดการให้มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในประเทศจากการที่ยอดการใช้จ่ายออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 20% ในช่วงที่มีการระบาด

school
Photo by Feliphe Schiarolli on Unsplash

นอกจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ภาคการศึกษาของเวียดนามเองก็ต้องเผชิญกับความท้าทายในการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากมาตรการสั่งปิดโรงเรียนในระหว่างที่มีการระบาด รัฐบาลเวียดนามต้องเจอกับความท้าทายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดแคลนเพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ และเร่งพัฒนาทักษะด้านอินเตอร์เน็ตของทั้งผู้เรียนและผู้สอนให้สามารถดำเนินต่อไปได้

ไม่ใช่แค่ระบบการศึกษาเท่านั้นที่ถูกพัฒนา ในช่วงที่มีการระบาดเวียดนามได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และยังมีการพัฒนาโทรเวชกรรม หรือ telemedicine ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนไข้สามารถติดต่อสื่อสารกับหมอได้โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ทำให้สามารถลดต้นทุนการเดินทาง การรักษา และลดปริมาณคนไข้ที่ต้องมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นลงได้

ที่มา: CNA

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา