เวียร์ทริศ ประเทศไทย รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566 

จุดเริ่มต้นจากความเชื่อในการดูแลสุขภาพอย่างที่ควรจะเป็น และส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกขั้นตอนของชีวิต เป็นแนวทางของ Viatris และ บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย บริษัทยาชั้นนำระดับโลกด้านการดูแลสุขภาพที่นำเสนอทางเลือกการรักษาที่มีคุณภาพครอบคลุมการรักษาโรคมากกว่า 10 สาขา ครอบคลุมโรคไม่ติดต่อและโรคติดเชื้อที่หลากหลาย ที่ยึดถือมาโดยตลอด

Viatris

สิ่งที่เวียร์ทริศมุ่งเน้น คือ การใช้ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และความสามารถเชิงพาณิชย์ นำยาที่มีคุณภาพมาสู่ผู้ป่วยในเวลาที่พวกเขาต้องการ และนั่นทำให้ในวันงานเภสัชกรรมแห่งชาติครั้งที่ 12 ภก.จีระศักดิ์ พิศิฏฐศักดิ์ Country Manager  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566 สาขาเภสัชกรรมการตลาด จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Viatris

สำหรับภารกิจในประเทศ บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มโรคต่างๆ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น อาทิ การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าผ่านโซเชียลมีเดียร่วมกับชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย (Thai Society for Affective Disorders) เพื่อช่วยให้คนไทยเข้าใจโรคได้ดีขึ้น, การร่วมมือกับแพทย์โรคหัวใจในโครงการ 25th Anniversary Trust and Protection in Thailand เพื่ออัพเดทการรักษาแบบองค์รวมให้การป้องกัน ASCVD (โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดแดงแข็ง) ของผู้ป่วย, กิจกรรมคัดกรองโรคตับอักเสบที่มุ่งตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี, โครงการ เรื่องเข่าต้องให้ไว ที่สนับสนุนการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม, 

และล่าสุดกับโครงการ หลอดยาเก่าเพื่อขาใหม่ เพื่อรับบริจาคหลอดยาอลูมิเนียมเก่า เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นเงินทุนสำหรับมอบให้มูลนิธิผู้พิการ ฯลฯ

Viatris

นอกจากนี้บริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ยังร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวิ่ง MUSS Mini Marathon เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 5 ปีอีกด้วย

การได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566 สาขาเภสัชกรรมการตลาด จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท เวียร์ทริศ ประเทศไทย ที่พยายามสร้างเสริมศักยภาพของผู้คนทั่วโลกให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัยของชีวิต

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา