Vending Machine แนวใหม่ในญี่ปุ่น ไร้ฉลาก-โลโก้ มีข้อมูลโภชนาการ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

DyDo Drinco บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มในประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบใหม่ ไม่เหมือนใคร ไม่แสดงตัวเครื่องดื่ม ไม่เห็นรูปแบบขวด หรือกระป๋องที่คุ้นเคย แต่มีเพียงส่วนผสม และคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้นที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

ภาพจาก prtimes.jp

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ หรือ Vending Machine เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น ตามสถานที่สาธารณะ สถานีรถไฟ รวมถึงริมถนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนสามารถซื้อเครื่องดื่มที่ต้องการได้ตลอดเวลา แต่โดยปกติเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่เรามักเห็นกัน จะแสดงตัวสินค้าให้เราเห็นอย่างชัดเจน เพื่อง่ายต่อการเลือกซื้อ

prtimes.jp

ไม่มีฉลาก ไม่มีโลโก้ แต่มีข้อมูลโภชนาการ

DyDo Drinco บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มในประเทศญี่ปุ่น มีแนวคิดในการจัดเรียงสินค้าในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบใหม่ ไม่แสดงตัวสินค้าให้เห็นอย่างชัดเจน แต่จะแสดงเฉพาะส่วนผสม และคุณค่าทางโภชนาการที่เคยอยู่ด้านหลังของขวดเท่านั้น ซึ่งแนวคิดนี้ตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการสนใจดูแลสุขภาพ และการกิน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

ที่ผ่านมาเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ มักหันด้านหน้าของสินค้าออก ให้คนจดจำตัวสินค้าได้ เช่น ลักษณะของขวด และโลโก้ของแบรนด์ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นและเลือกซื้อ แต่ทำให้คนไม่รู้ว่าจริงๆ แล้ว ในเครื่องดื่มที่ตัวเองต้องการซื้อ ทั้งกาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง หรือน้ำอัดลมรสหวานต่างๆ มีส่วนผสมอะไรบ้าง หากผู้ซื้อเห็นส่วนผสมและคุณค่าทางอาหารได้โดยง่าย ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด

อย่างไรก็ตามเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ DyDo Drinco ในขณะนี้จะมีติดตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟ Shizuoka เท่านั้น

ที่มา – Japantoday, prtimes.jp

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา