สหรัฐ-สหภาพยุโรป เตรียมระงับภาษีไวน์ อาหาร และเครื่องบิน

หลังจากที่ Joe Biden ขึ้นมา เราก็เริ่มเห็นบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศดีขึ้น ผ่อนคลายจากเดิม หลังจากที่ก่อนหน้านี้สมัยที่ Trump ยังเป็นผู้นำสหรัฐฯ อยู่ บรรยากาศทางการค้าค่อนข้างดุเดือดทั้งจีน เอเชีย และยุโรป ยกตัวอย่างจากประเด็นที่พยายามขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากฝรั่งเศส ภาษีไวน์ ด้านฝรั่งเศสก็เตรียมเก็บภาษีบริษัทเทคโนโลยี ไปจนถึงแอร์บัส เป็นต้น 

ล่าสุด สหรัฐอเมริกาและยุโรปตกลงที่จะระงับภาษีนับพันล้านเหรียญสหรัฐระหว่างกันชั่วคราว ซึ่งก็มีทั้งภาษีที่มาจากสินค้าประเภทเครื่องบิน ไวน์ อาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายต่างพยายามหาทางเจรจาเพื่อระงับความขัดแย้งในระยะยาว 

เรื่องนี้ Ursula von der Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ทวีตข้อความแสดงความยินดีหลังจากที่ได้พูดคุยกับ Joe Biden เธอกล่าวว่าเป็นการเริ่มต้นที่สดใสระหว่างหุ้นส่วนยุโรปกับสหรัฐอเมริกาที่จะนำไปสู่การระงับภาษีที่เกี่ยวกับ Airbus และสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องบิน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเห็นชอบว่าจะแก้ปัญหาร่วมกัน 

เรื่องที่ทั้งสองฝ่ายหารือกันมีหลากหลายประเด็น ทั้งการจัดการโรคระบาด การจัดการวิกฤตโลกร้อน การจัดตั้งสภาการค้าและเทคโนโลยีขึ้น และการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยในโลก 

Joe Biden โจ ไบเดน
Tuesday, Feb. 16, 2021, in the Oval Office of the White House. (Official White House Photo by Lawrence Jackson)

เรื่องแรก การจัดการโรคระบาดโควิด-19 และวัคซีนต้านโควิด

ทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาต่างก็เป็นผู้ผลิตวัคซีนต้านโควิดรายใหญ่ของโลก สามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อให้เกิดห่วงโซ่อุปทานที่ดี มีการหารือที่เตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดในอนาคตมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาความปลอดภัยทางสุขภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่ง Biden ก็ได้รับการเชื้อเชิญให้ร่วมประชุมผู้นำสูงสุดด้านสุขภาพโลกที่โรม วันที่ 21 พฤษภาคมนี้ 

ส่วนประเด็นเรื่องวิกฤตสภาพภูมิอากาศนั้น ทั้งสองฝ่ายหารือที่จะร่วมกับรับผิดชอบในการปกป้องโลกมากขึ้น ด้านสหภาพยุโรปได้แสดงความขอบคุณที่ Joe Biden กลับเข้าสู่ความร่วมมือที่เป็นความตกลงปารีส ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26 ที่จะจัดขึ้นที่กลาสโกว์ภายในปีนี้ 

ในด้านการค้า ทั้งสองฝ่ายเตรียมจัดตั้งสภาการค้าและเทคโนโลยีที่จะเป็นการหารือในระดับรัฐมนตรี เป้าหมายของความร่วมมือนี้คือการสร้างพันธมิตรด้านเทคโนโลยีข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก 

ในด้านนโยบายต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันมากขึ้นในการสนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตย เสถียรภาพ และความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นกับประเทศหุ้นส่วนทั้งหลายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบ NATO และจะให้ความสำคัญทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีน รัสเซีย เบลารุส ยูเครน และคาบสมุทรบอลข่านตะวันตก

Ursula von der Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
Ursula von der Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป

ทั้งสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปกับความตกลงที่จะระงับภาษีระหว่างกันชั่วคราวเป็นระยะเวลา 4 เดือนนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องบินซึ่งเป็นข้อพิพาทกันในองค์การการค้าโลก (WTO) การระงับภาษีดังกล่าวครอบคลุมทั้งเครื่องบินและสินค้าที่ไม่ใช่เครื่องบิน และจะมีผลทันทีหลังจากที่กระบวนการภายในของทั้งสองฝ่ายดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ความตกลงดังกล่าวจะทำให้สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาลดอุปสรรคทางการค้ากันได้ค่อนข้างมาก 

ที่มา – The New York Times, European Commission, The White House, USTR

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา