ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐฯเตรียมใช้ TikTok ส่งข่าวสารโควิดชวนวัยรุ่นใส่หน้ากากอนามัย

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ CDC เตรียมใช้แอปพลิเคชัน TikTok ในการกระจ่ายข่าวสาร สร้างความรับรู้ให้กับวัยรุ่นชาวอเมริกันถึงอันตรายของโรคโควิด-19 หลังอัตราผู้ติดเชื้อที่เป็นวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้น

ภาพจาก Shutterstock

Robert Redfield ผู้อำนวยการของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ เล่าว่า ในขณะนี้สถานการณ์การโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกามีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เป็นวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และแม้ว่าผู้ที่เป็นวัยรุ่นจะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง เพราะส่วนใหญ่มีร่างกายแข็งแรง ทำให้อาการป่วยไม่หนัก และอัตราเสียชีวิตต่ำ แต่ Redfield กังวลว่า วัยรุ่นที่ติดเชื้อโควิด-19 จะนำเชื้อไปแพร่กระจายต่อให้ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงได้

จากสถิติของรัฐฟลอริดา พบว่าอายุเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงจาก 65 ปีในเดือนมีนาคม กลายเป็น 33 ปีในช่วงเวลาปัจจุบัน

หนึ่งในทางออกสำคัญที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐฯ ต้องการทำคือ การสื่อสาร และกระจายข่าวสารไปยังกลุ่มคนวัยรุ่น ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ให้ทราบถึงอันตรายของโรคโควิด-19 ว่าคนที่เป็นวัยรุ่นก็ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันโรคแต่อย่างใด ซึ่งในตอนนี้ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐฯ กำลังมอง TikTok เป็นทางเลือกสำคัญ

Jay Butler รองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐฯ เล่าว่า เขาอยู่ในช่วงวัยที่ไม่รู้ว่า TikTok คืออะไร แต่ TikTok และ Social Media อื่นๆ เป็นช่องทางที่จะสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนอเมริกันรู้จักตระหนักถึงความสำคัญในการใส่หน้ากากอนามัย และปฎิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้

ที่มา – cnbc

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา