GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 3 โตถึง 33.1% การบริโภคเติบโตดี เศรษฐกิจเริ่มกลับมาใกล้เท่าก่อนช่วง COVID-19 แล้ว

ตัวเลข GDP ของสหรัฐในไตรมาส 3 นั้นเติบโตมากถึง 33.1% ได้ปัจจัยจากภาคการบริโภคที่กลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังทำให้เศรษฐกิจสหรัฐคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวเท่ากับก่อน COVID-19 ในอีกไม่นานนี้

New York City USA นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ภาพจาก Shutterstock

สหรัฐประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาส 3 โดยที่เศรษฐกิจสหรัฐกลับมาเติบโตมากถึง 33.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ตัวเลขดังกล่าวนี้ยังทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐฟื้นตัวในรูปแบบตัว V นอกจากนี้เศรษฐกิจของสหรัฐเองก็ยังมีความหวังที่จะกลับมาเติบโตเท่าก่อนช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ได้เร็วๆ นี้ ซึ่งเหลือเพียง 3.5% เท่านั้น จากปัจจัยสำคัญคือตัวเลขภาคการบริโภคที่แข็งแกร่ง

ขณะที่ตัวเลขต่างๆ ของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ที่ผ่านมานี้เริ่มฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้จ่ายของภาคธุรกิจที่เติบโต 20.3% หรือแม้แต่ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตถึง 59.3% อย่างไรก็ดีเการใช้จ่ายของรัฐบาล และภาคการส่งออกของสหรัฐเองยังไม่ฟื้นตัวในไตรมาสนี้

อย่างไรก็ดีถ้าหากเทียบกับปี 2019 ที่ผ่านมา GDP ของสหรัฐไตรมาส 3 ของปีนี้ยังถดถอยอยู่ที่ -2.9%

ในบทวิเคราะห์ของ Credit Suisse มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากนี้จะเติบโตได้ขึ้นอยู่กับเรื่องสำคัญๆ ได้แก่ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ที่จะควบคุมได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลสหรัฐหลังจากนี้ ซึ่งถ้าหากมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนใหญ่ Credit Suisse ยังมองว่าสหรัฐจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง

ทางด้านของ ING ได้วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเองนอกจาก COVID-19 แล้วยังมีความไม่แน่นอนหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี อัตราการว่างงานรวมที่ยังสูงเกิน 10 ล้านตำแหน่งที่ยังกดดันเศรษฐกิจ และอาจมีจำนวนผู้ว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นได้อีกถ้าหากมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

มุมมองนักวิเคราะห์ของ Bloomberg คาดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะกลับมาติบโตเท่าก่อนช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ได้ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2021

ที่มา – Business Insider, Yahoo Finance

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ