Uniqlo ประเทศญี่ปุ่นเตรียมเก็บค่าถุงกระดาษ 2 บาท และขายถุงผ้า 50 บาท รับเทรนด์รักโลก

ก่อนหน้านี้ Uniqlo ก็เป็นแบรนด์แรกๆ ที่ออกมาลดการใช้พลาสติกในองค์กร และล่าสุด Uniqlo และแบรนด์อื่นๆ ในกลุ่ม เช่น GU ก็เตรียมเดินมาตรการใหม่ นั่นคือ การจำหน่ายถุงกระดาษ และถุงผ้าตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563

uniqlo

จากแจก เป็นต้องจ่าย

การลดใช้พลาสติกภายในกลุ่ม Uniqlo เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไล่ตั้งแต่การไม่ให้ถุงพลาสติกกับผู้ที่ซื้อสินค้า โดยจะให้เป็นถุงกระดาษแทน รวมถึงเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์กลุ่มสินค้าที่ใส่ถุงพลาสติก เช่นเสื้อยืด และรองเท้าใส่ในบ้าน ให้เหลือแต่กระดาษที่ใช้อธิบายสินค้า

ล่าสุด Uniqlo เริ่มเดินแผนใหม่ด้วยการงดให้ถุงพลาสติกกับผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 โดยผู้ซื้อจะต้องนำถุง หรือสิ่งอื่นๆ มาใส่สินค้าของ Uniqlo เอง หากไม่มีจริงๆ สามารถสั่งซื้อถุงกระดาษได้ในราคาใบละ 10 เยน (ราว 2 บาท) หรือซื้อถุงผ้าของ Uniqlo ที่จำหน่ายใบละ 190 เยน (ราว 50 บาท)

uniqlo

ถือเป็นการลดการใช้พลาสติกอย่างจริงจังของ Uniqlo และคาดว่ามาตรการนี้จะขยายไปใน Uniqlo สาขาต่างๆ ทั่วโลกด้วย เพราะปัจจุบันหลายประเทศก็เริ่มนโยบายรักโลกด้วยการลดใช้พลาสติกแล้ว ดังนั้นใครที่จะไปซื้อของใน Uniqlo ก็อย่าลืมเตรียมถุงไปเองด้วยนะครับ

ขณะเดียวกัน แบรนด์สินค้าในญี่ปุ่นรายอื่นก็เริ่มเดินมาตรการนี้บ้างแล้ว เช่น Kit-Kat ก็เตรียมลดการใช้กระดาษในบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายในญี่ปุ่นด้วย ซึ่งน่าคิดว่าหากจำหน่ายโดยไม่ใช้กระดาษ แล้วจะทำอย่างไรให้ Kit-Kat ไม่แตกระหว่างจัดส่ง

สรุป

กลายเป็นว่าทุกบริษัทเริ่มจริงจังเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เพราะตอนนี้สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ และหากไม่ทำ ผู้บริโภคก็จะมองว่าไม่ใส่ใจ ซึ่งจะเสียหายกับเรื่องแบรนด์อีก ส่วนตัวจึงเชื่อว่า หลังจากนี้จะมีแบรนด์อื่นๆ ทยอยลดการใช้งานพลาสติกลงเรื่อยๆ และผู้บริโภคเองก็ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ดี

อ้างอิง // Soranews24

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา