UNESCO ยกย่องให้ “วัฒนธรรมอาหารริมทางของสิงคโปร์” เป็นมรดกโลก

Singapore’s hawker centres
Singapore’s hawker centres Photo: Shutterstock

ร้านอาหารริมทางสิงคโปร์ ขึ้นเป็นมรดกโลก

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ประกาศยกย่องให้ “วัฒนธรรมอาหารริมทางของสิงคโปร์” (hawker culture) ให้เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ (Intangible Cultural Heritage of Humanity)

UNESCO ให้เหตุผลว่า “ร้านอาหารริมทางของสิงคโปร์เป็นเสมือนห้องอาหารของชุมชน เพราะเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนต่างพื้นเพและมีความแตกต่างหลากหลายได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์รับประทานอาหารในทุกช่วงเวลา ตั้งแต่อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น”

อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ได้ยื่นเรื่องขอให้วัฒนธรรมอาหารริมทางในประเทศเป็นมรดกโลกไปตั้งแต่ปี 2018 และนี่ถือว่าไม่ใช่รางวัลแรกของสิงคโปร์ เพราะก่อนหน้านี้ สวนพฤกษศาสตร์ของสิงคโปร์ หรือ Singapore Botanic Gardens ก็เคยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมาแล้วในปี 2015

ลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์โพสต์แสดงความดีใจ พร้อมทั้งบอกว่า อยากให้ทุกคนได้ไปฉลองความสำเร็จด้วยการไปรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหาร Hawker ซึ่งเป็นศูนย์อาหารริมทางขึ้นชื่อของสิงคโปร์

ที่มา – Reuters, Leeh Sien Loong

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา