UN เผย โควิด-19 สร้างวิกฤตการศึกษา เด็ก 24 ล้านคน อาจหลุดจากวงจรการศึกษาอย่างถาวร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากจะส่งผลต่อการสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการจ้างงานแล้ว ยังส่งผลต่อสถานการณ์ด้านการศึกษาด้วย

ภาพจาก Shutterstock

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อโรงเรียนใน 192 ประเทศทั่วโลก ต้องปิดการเรียนการสอน กระทบต่อนักเรียน 1.6 พันล้านคนทั่วโลก ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน แม้แต่ในขณะนี้ก็ยังมีนักเรียนอีกกว่า 870 ล้านคน ใน 51 ประเทศ ยังไม่สามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนได้ตามปกติ

นักเรียน 24 ล้านคนทั่วโลก อาจหลุดออกจากระบบการศึกษาถาวร

Henrietta Fore ผู้อำนวยการกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดวิกฤตด้านการศึกษา นักเรียนกว่า 24 ล้านคน อาจต้องหลุดจากระบบการศึกษาอย่างถาวร เพราะยิ่งนักเรียนไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนได้นานมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษามากเท่านั้น ดังนั้นรัฐบาลจึงควรให้ความสำคัญกับการเปิดโรงเรียนเมื่อมาตรการต่างๆ มีการผ่อนปรนลง

นอกจากโรงเรียนจะเป็นสถานที่ที่ให้การศึกษาแล้ว โรงเรียนยังมีความสำคัญในฐานะแหล่งโภชนาการด้านอาหารให้กับเด็กนักเรียน

ภาพจาก Shutterstock

นักเรียน 460 ล้านคน ยังเข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต

แม้ว่าทางออกของวิกฤตการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 คือการเรียนออนไลน์ แต่ความจริงแล้วการเรียนออนไลน์ก็ไม่สามารถทดแทนการเรียนในห้องเรียนได้ และอย่าลืมว่ามีนักเรียนอีกกว่า 460 ล้านคนทั่วโลก ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต หรือไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือไว้ใช้สำหรับเรียนออนไลน์

การไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อนักเรียน นั่นคือ เพิ่มความเสี่ยงที่นักเรียนจะเจอกับสถานการณ์ความรุนแรงทั้งด้านร่างกาย และอารมณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อสุภาพจิต รวมถึงยังมีความเสี่ยงที่เด็กๆ จะต้องเจอกับปัญหาด้านการใช้แรงงานเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศ และไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้

การตัดสินใจเปิดโรงเรียนดูจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ที่ประธานาธิบดี Donald  Trump มีความพยายามที่จะเปิดโรงเรียนอีกครั้ง แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐฯ ยังคงมีความรุนแรงอยู่ เพราะที่ผ่านมาคนที่มีอายุน้อย มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคโควิด-19 น้อยกว่าผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการศึกษาว่าในระยะยาวโควิด-19 จะกระทบกับคนอายุน้อยอย่างไร

ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา UNESCO, UNICEF และ WHO ได้ออกคำแนะนำการเปิดโรงเรียนในช่วงที่มีโรคระบาด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้คำแนะนำกับชุมชน โรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียนแต่ละคนว่า เมื่อไหร่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะกลับมาเปิดโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงหากนักเรียนคนใดรู้สึกไม่สบาย ก็จะมีคำแนะนำให้นักเรียนคนนั้นหยุดอยู่ที่บ้าน ส่วนโรงเรียนก็ต้องมีการจัดห้องเรียนที่มีการระบายอากาศที่ดี

ที่มา – cnbc

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา