CEO ในอังกฤษเกือบ 200 คนส่งจดหมายเปิดผนึกให้นายกฯ ทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบรักษ์โลก

เหล่าซีอีโอในอังกฤษหลายรายลงนามส่งจดหมายหานายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศหลังผ่านวิกฤติโควิด-19

Boris Johnson
ภาพจาก Shutterstock

ซีอีโอจากบริษัทชั้นนำประเทศอังกฤษเกือบ 200 คนร่วมกันลงนามเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี Boris Johnson จัดทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศหลังจากจบวิกฤตโควิด-19

โดยซีอีโอที่ร่วมลงนามในจดหมายดังกล่าว เช่น ซีอีโอจาก HSBC, National Grid, Heathrow airport, Aviva, Lloyds Banking Group และ BP’s UK business

โดยเนื้อความในจดหมายได้พูดถึงมาตรการหลักๆ ทั้งหมด 3 มาตรการด้วยกัน คือ

  1. รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของภาครัฐและนโยบายสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมาตรการหรือนโยบายต่างๆ อาจรวมถึงการจูงใจทางภาษี หรือการตั้งราคาค่าปรับจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  2. รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานไปพร้อมๆ กับการรณรงค์ให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง เช่น ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงหรือก่อสร้างอาคารให้มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการพัฒนารถยนต์และพลังงานไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยลง
  3. รัฐบาลควรสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องไปกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล
Oil Storage
ภาพจาก Shutterstock

อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการเรียกร้องจากภาคเอกชนถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยก่อนหน้านี้ได้มีผู้บริหารและองค์กรออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเรียกร้องให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะของแรงงานเพื่อให้เกิดการสร้างงานที่สอดคล้องและช่วยให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยการรณรงค์ให้คนหันมาใช้จักรยานและการเดินเท้าแทน

การเรียกร้องความชัดเจนของมาตรการและแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลประเทศอังกฤษได้มีการประกาศเป้าหมายการเป็นประเทศที่ปลอดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2050

ที่มา: The Guardian, BBC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

A freelance writer at Brand Inside who is hitting hard by COVID-19, main interests are international economics, business & power dynamics, trade war, and public policy.