อังกฤษเริ่มแล้ว! ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ มุ่งเป้าพนักงานมีความสุข ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ถือเป็นการทดลองครั้งใหญ่ของการปฏิวัติวงการ การทำงานประจำของเหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายอย่างแท้จริง เมื่ออังกฤษเปิดฉาก ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์โดยความร่วมมือกว่า 70 บริษัทพร้อมพนักงานกว่า 3,000 คน

UK-4-Day-week

การทดลองทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ที่ว่านี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยการทดลองดังกล่าวจะใช้เวลายาวนาน 6 เดือน โดยทั้งหมดจะใช้โมเดล 100:80:100 คือพนักงานจะได้เงินเดือน 100% เวลาทำงานลดลงเป็น 80% โดยมีผลิตภาพ (productivity) ในการทำงานเท่าเดิม 100%

การทดลองดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ Andrew Barnes และ Charlotte Lockhart ที่ร่วมกันตั้งมูลนิธิ 4 day Week Global เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้นแต่ก็ยังมีผลิตภาพที่ดีในการทำงานให้กับองค์กรอยู่ ทั้งสองคนยังมีผู้ร่วมผลักดันโครงการอีกหลายคนด้วยกัน และยังมีผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงวิชาการทั้งจากมหาวิทยาลัย Oxford, Harvard, Pennsylvania, Aukland และ Boston มาร่วมกันทำการทดลองดังกล่าวด้วย

Barn เห็นว่าพนักงานบริษัทของเขาเองก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจและมีผลิตภาพในการทำงานมากขึ้นหลังจากลดชั่วโมงการทำงานลง ทำให้เขาอยากผลักดันให้องค์กรต่างๆ หันมาสนับสนุนแนวทางนี้เช่นกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างมากในหมู่พนักงาน

Andrew Barnes
Image from 4 day week

จากผลสำรวจในอเมริกาพบว่า คนทำงาน 92% มีความต้องการทำงานแบบ 4 วันต่อสัปดาห์ วันละ 10 ชั่วโมงแทนที่การทำงานแบบเดิมคือ 5 วันต่อสัปดาห์วันละ 8 ชั่วโมง ซึ่งการทดลองทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ของกว่า 70 บริษัทในอังกฤษนี้เองที่จะมาช่วยตอบคำถามว่า การลดชั่วโมงทำงานจะช่วยทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้นและสุขภาพดีขึ้นจริงหรือไม่

การสร้างรากฐานเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ในการทำงานดังกล่าวก็อาจจะเหมาะสมกับบางอาชีพเท่านั้น อาชีพที่อาจจะไม่เข้าข่ายนี้ก็อาจจะเป็นอาชีพด้านสาธารณสุขและครู อย่างไรก็ดี แม้ว่าการลดชั่วโมงการทำงานดังกล่าวอาจทำได้เพียง 10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดก็สามารถส่งผลต่อ productivity โดยรวมทางเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้

ที่มา – Quartz, BBC, Day Week Global (1), (2), 4 Day Week

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา