Uber เตรียมขายหุ้นบางส่วนของ Didi บริการเรียกรถในจีน ระดมเงินสดเข้าบริษัท

“อูเบอร์” เจ้าของแพลตฟอร์มเรียกรถและบริการส่งอาหาร เตรียมที่จะขายหุ้นบางส่วนของ Didi ซึ่งเป็นบริการเรียกรถในประเทศจีนออกมาบางส่วนเพื่อจะนำเงินเข้าบริษัทหลังจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19

Uber อูเบอร์
ภาพจาก Shutterstock

Uber บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มเรียกรถ รวมไปถึงบริการส่งอาหารรายใหญ่ เตรียมที่จะขายหุ้นบางส่วนใน Didi ซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มบริการเรียกรถรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีนออกมาเพื่อที่จะระดมเงินสดมาใช้หมุนเวียนในบริษัทซึ่งจะส่งผลทำให้หุ้นของ Uber มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในปัจจุบัน โดยปัจจุบันนั้น Uber ถือหุ้นของแพลตฟอร์มเรียกรถรายใหญ่ของจีนมีมูลค่าราวๆ 6,300 ล้านเหรียญสหรัฐ

สาเหตุสำคัญที่ Uber เตรียมจะขายหุ้นใน Didi บางส่วนนั้น เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผล
ทำให้ไตรมาส 2 ที่ผ่านมานั้นบริษัทขาดทุนไปถึง 837 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้บริษัทต้องหาทางระดมเงินสดจากหุ้นที่บริษัทได้มาจากการขายกิจการให้กับ Didi

ขณะเดียวกัน Dara Khosrowshahi ซึ่งเป็น CEO ของ Uber เองก็ได้พูดคุยกับทาง SoftBank ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่จะหาทางในการขายหุ้นของ Didi ทั้งหมดที่ถือไว้ 15% ให้กับนักลงทุนรายอื่นๆ และทาง SoftBank เองด้วยเพื่อที่จะนำเงินสดกลับเข้าบริษัท

นอกจากนี้ Didi แล้ว Uber ยังเตรียมหาทางขายหุ้นในแพลตฟอร์มเรียกรถในที่อื่นๆ ที่ถือหุ้นไว้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Yandex Taxi ในรัสเซีย รวมไปถึง Grab ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมูลค่าทั้งหมดที่ Uber ถืออยู่นั้นมีมูลค่าราวๆ 9,800 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดย Uber คาดว่าบริษัทจะกลับมามีกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในช่วงปี 2021 เป็นต้นไป

ที่มา – Yahoo News, The Techie, Pymnts

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ