Uber ซื้อกิจการ Drizly บริการส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงบ้าน มูลค่าถึง 33,000 ล้านบาท

Uber เตรียมรุกเข้าบริการส่งสินค้าอื่นๆ ล่าสุดได้ซื้อกิจการของ Drizly บริการส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงบ้าน ด้วย มูลค่าถึง 33,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีแลกเป็นหุ้นของ Uber แทน

Uber Eats
ภาพจาก Shutterstock

Uber Technologies แพลตฟอร์มเรียกรถและส่งอาหารรายใหญ่ของสหรัฐ ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Drizly บริการส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงบ้าน ด้วยมูลค่า 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 33,000 ล้านบาท โดยการซื้อกิจการ Drizly ครั้งนี้ใช้วิธีการแลกเป็นหุ้นของ Uber เป็นส่วนใหญ่

Dara Khosrowshahi ซึ่งเป็น CEO ของ Uber กล่าวว่า Drizly นั้นสร้างการเติบโตทางยอดขายและกำไรในปีที่ผ่านมามากถึง 300% ขณะเดียวกันตัวบริษัทยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ Uber สามารถรุกไปยังธุรกิจใหม่ๆ เช่น การส่งสินค้าอื่นๆ เช่น ยารักษาโรค หรือแม้แต่ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ของใช้จำเป็น ฯลฯ

ไม่เพียงแค่นั้น CEO ของ Uber ยังได้เสริมว่าการซื้อกิจการของ Drizly จะทำให้ธุรกิจของ Drizly เองได้ขยายออกไปนอกสหรัฐอเมริกาด้วย รวมถึงการใช้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ร่วมกับ Uber ได้ เช่น พนักงานส่งอาหาร ระบบไอที เป็นต้น ปัจจุบันนั้น Drizly สามารถส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 1,400 เมืองในสหรัฐอเมริกา และได้รับใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย

หลังจากนี้บริการของ Drizly จะผนวกเข้ากับบริการของ Uber Eats ขณะเดียวกันบริการของ Drizly เช่น แอปพลิเคชั่น จะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม

สำหรับ Drizly ก่อตั้งในปี 2012 และพึ่งระดมทุนก้อนล่าสุดได้มากถึง 120 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ดีในปี 2020 ที่ผ่านมาบริษัทพบกับปัญหาใหญ่คือข้อมูลลูกค้ากว่า 2,500,000 ราย ได้หลุดออกมา

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ