จ่ายเงินเดือนข้าราชการแบ่งเป็น 2 รอบได้ ถือเป็นทางเลือก ยื่นสมัครได้ 1-15 ธันวาคมนี้

สรุปแล้ว “จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ” คือทางเลือก สามารถยื่นสมัครได้ 1-15 ธันวาคมนี้

คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ หลังเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมีแนวคิดปรับจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบ

เงื่อนไข สำหรับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ดังนี้

เป็นแบบสมัครใจ สามารถเลือกได้ว่าจะรับ 1 รอบต่อเดือน หรือ 2 รอบต่อเดือน ครอบคลุมส่วนราชการ 230 หน่วยงานที่อยู่ในระบบ e-Payroll ของกรมบัญชีกลาง หน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ในระบบนี้ เช่น อปท. เทศบาล อบต. จะไม่เข้าเงื่อนไข

  • ข้าราชการที่สนใจ สามารถยื่นแบบเลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566 นี้ รับเงินเดือนรอบแรก 16 มกราคม 2567
  • ลูกจ้างประจำ เลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ยื่นแบบในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยรับเงินเดือนรอบแรก 16 มีนาคม 2567
  • ผู้รับบำนาญ ยังไม่ร่วมในโครงการนี้ ยังจ่ายเงินเดือนรอบเดียวเหมือนเดิม

Civil Servant

ระบบการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ รอบแรกจ่ายวันที่ 16 ของทุกเดือน ถ้าวันที่ 16 ตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนมาเป็นวันทำการ รอบ 2 วันทำการก่อน 3 วันสุดท้ายของเดือน

หากไม่ยื่นแบบก็จะรับเงินเดือน 1 รอบต่อเดือนเหมือนเดิม ซึ่งการยื่นแบบนี้สามารถเปลี่ยนใจได้ปีละ 1 ครั้ง ขณะเดียวกัน ข้าราชการบรรจุใหม่ก็สามารถเลือกได้เช่นกันว่าจะรับเงินเดือน 1 รอบหรือ 2 รอบ

การหักเงินเดือนสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ จะหักจ่าย 2 รอบ หรือครึ่งหนึ่งของเงินที่หักจากการจ่ายเงินเดือนรอบเดียว โดยกรมบัญชีกลางจะคำนวณให้หมด ส่วนหนี้ กยศ. หนี้ธนาคาร หนี้บุคคลที่ 3 หักจ่ายรอบเดียวเดือนละครั้ง

ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล, ไทยคู่ฟ้า

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา