เช็คลิสต์ ! ทรู กับมาตรฐานองค์กรดิจิทัลคุณภาพระดับโลก การันตีด้วย 2 รางวัลเกียรติยศจากเวทีนานาชาติ AQPO และ ESQR

true

การที่องค์กรหนึ่ง จะประสบความสำเร็จ สามารถเทียบชั้นมาตรฐานคุณภาพระดับโลกได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ดังที่เราได้เห็นองค์กรต้นแบบชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่ง แต่กว่าจะสามารถก้าวขึ้นมา “ยืนหนึ่ง” จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้นั้น แน่นอนต้องมีความ “ครบเครื่อง” ในทุกๆ ด้าน ซึ่งทรู เป็นหนึ่งในองค์กรดิจิทัลคุณภาพขั้นเวิลด์คลาส ที่มี 2 รางวัลใหญ่เป็นเครื่องยืนยัน ทั้ง Global Performance Excellence Awards” (GPEA) จากเวที AQPO และ The European Award for Best Practices” จากเวที ESQR ซึ่งถ้าหากถอดรหัสการที่ Telco สัญชาติไทยสามารถสร้าง องค์กรดิจิทัลแห่งความเป็นเลิศด้วยแนวคิดFirst Mover and Game Changer” อย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น พบว่ามี 6 ปัจจัยสำคัญในเช็คลิสต์ที่น่าสนใจ นั่นก็คือ

1. ผู้นำวิสัยทัศน์ก้าวไกล 

จุดเริ่มต้นคือการยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้นำ พร้อมส่งต่อกลยุทธ์และนโยบายที่ชัดเจนไปสู่คนทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เดินหน้าปฏิบัติงาน ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน และมาซึ่งความสำเร็จในที่สุด

2. วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง

กลุ่มทรู ได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 4C เข้าไปฝังลึกอยู่ใน DNA ตั้งแต่ เอาใจใส่ (Caring) เชื่อถือได้ (Credible) สร้างสรรค์ (Creative) และกล้าคิดกล้าทำ (Courageous) พร้อมส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างและมุ่งเน้นนวัตกรรมที่มีรากฐานสำคัญจากความคิดบวก 

3. “คน พลังสำคัญขับเคลื่อนองค์กร

เพราะ “คน” คือพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนอนาคตขององค์กร กลุ่มทรู จึงพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล ผ่าน True Digital Academy เพื่อเตรียมพร้อมทรานสฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการบุคลากร

4. สร้างสรรค์สินค้าและบริการตรงใจคนยุคดิจิทัล

Disruption อยู่เสมอ ด้วยโซลูชัน นวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลทุกกลุ่ม ควบคู่กับการสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงชีวิตในทุกด้าน ทุกช่วงเวลา

5. ตัวชี้วัดที่สอดประสานกันทั่วทั้งองค์กร

กลุ่มทรู มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องทั้งองค์กร พัฒนา Digital Dashboard เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปรับแผนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

6. นำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

กลุ่มทรู นำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบ ร่วมสร้างคุณค่าและตอบแทนให้แก่สังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ผ่านโครงการ ทรูปลูกปัญญา และการดำเนินงานของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เป็นต้น 

ทั้ง 6 เช็คลิสต์นี้ เป็นไบเบิลสำคัญ ที่ผลักดันให้กลุ่มทรู เป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยพิสูจน์ได้จริง ตั้งแต่สามารถคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA Winner) และยกระดับไปอีกขั้นสู่การเป็นที่องค์กรดิจิทัลคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก ด้วย 2 รางวัลเกียรติยศ ทั้งGlobal Performance Excellence AwardsGPEA 2020 ระดับ “Best in Class” จาก Asia Pacific Quality Organization Inc (APQO) ประเทศนิวซีแลนด์ และ The European Award for Best Practices 2020” ประเภท Gold Class จาก European Society Quality Research (ESQR) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Branded Content เป็นบทความที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์