ทรูดิจิทัล เปิดบริการไอโอที “Tech Village” โซลูชั่นติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ครั้งแรก

การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล ความท้าทายของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม คือการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค หนึ่งในเครื่องมือช่วยให้ธุรกิจก้าวข้ามผ่านไปได้ คือการใช้ดิจิทัลโซลูชั่น 

เอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด

เอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด เล่าว่า การเปิดบริการไอไอทีและดิจิทัลโซลูชันของทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ “Digital is a Core” มุ่งเน้นดิจิทัลเป็นแกนหลักในการพัฒนาธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม รุกเจาะตลาดลูกค้าธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยกลยุทธ์ “Tech Village” โดยมุ่งเน้น 7 กลุ่มอุตสาหกรรม

  • อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) มุ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและรองรับกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต
  • การค้าปลีก (Retail) เทรนด์การใช้เทคโนโลยี เพื่อบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
  • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
  • อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  • อสังหาริมทรัพย์ (Property) สร้างคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น สะดวกสบาย
  • การสาธารณสุข (Healthcare) การพัฒนาเทคโนโลยีตอบโจทย์คนไม่ต้องจำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลแต่สามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้
  • กลุ่มผู้บริโภค (Consumer)

การทำธุรกิจบริการไอโอทีและดิจิทัลโซลูชั่น ผมมองว่ายุคนี้ไม่ใช่แค่ใช้  IOT เฉยๆ แต่ต้องสร้างอีโคซิสเต็มให้มากขึ้น IOT+solution หรือ ioT + analytics และ Iot+ blockchain นั่นคือทางที่เราจะไป

จุดเด่นบริการไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน

ทรู ดิจิทัล โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับแต่ละภาคอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาหาข้อมูล และเข้าถึงธุรกิจ ทำให้เห็นภาพรวมทั้งระบบของแต่ละอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งเข้าใจปัญหาและความต้องการใช้งานของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งผสานความแข็งแกร่งด้านดิจิทัล (Digital Convergence) ที่หลากหลายของกลุ่มทรู

  • โครงข่ายและเทคโนโลยี IoT, Analytics, AI และ Blockchain มาประยุกต์ใช้ร่วมกันแบบบูรณาการ เป็นการสร้างอีโคซิเต็ม
  • ประมวลผลร่วมกับ Big Data ของแต่ละอุตสาหกรรม
  • สร้างเป็นข้อมูลเชิงลึก (Business Insight) เพื่อใช้ในพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์และเชื่อมโยงใช้กับอุตสาหกรรมอื่นได้อีกด้วย

เราทยอยสร้างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมเต็มดิจิทัลโซลูชั่น

เยรุน แวน เดอ เวน กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอนเทลลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ออลเฟล็กซ์) (ซ้าย) เอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (ขวา)

ปักหมุดอุตสาหกรรมภาคการเกษตรก่อน

อุตสาหกรรมการเกษตรไทย ทั้งการทำการเกษตร ฟาร์มสัตว์ จัดว่าเป็นประเทศที่มีความชำนาญสูง แต่ท้าทายที่ต้องเผชิญในวันข้างหน้า คือ ปริมาณการผลิตที่ต้องมีเพิ่มขึ้นและการขาดแคลนแรงงาน หนทางที่จะสร้างความยั่งยืนต้องก้าวสู่ Smart agiculture

เมื่อมองถึงภาคเกษตรยังคงมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดรายได้แล้ว คนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีอาชีพทำการเกษตร โดยตัวเลขเมื่อปี 2561 ภาคการเกษตรสร้างรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจ 9 % ของ GDP

จึงปักหมุดไปที่ภาคการเกษตรอันดับแรกก่อน โดยล่าสุดได้ผนึกพันธมิตรกับ AllFlex (ออลเฟล็กซ์) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นด้านการเกษตรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์มาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก เปิดตัว “โซลูชั่นติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ครั้งแรกในประเทศไทย”

ดึงซีพีเอฟโมเดลต้นแบบความสำเร็จ

เราดึง “ซีพีเอฟ” ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือของซีพี นำร่องการใช้งานโซลูชั่นติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ ตรวจสอบและแสดงผลสุขภาพด้านต่างๆของโค อาทิ รอบการผสมพันธุ์ รูปแบบการเคี้ยว อารมณ์ของวัว แจ้งเตือนภาวะการเป็นสัด คำนวณช่วงเวลาการผสมติด หรือแม้แต่การติดตามปัญหาด้านสุขภาพของโค ด้วยการวัดพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของโค เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษาและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน ปัจจุบันเรากำลังทดลองระบบนี้ที่ฟาร์มวังม่วง

ใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

อุตสาหกรรมฟาร์มโคของไทย ประสบกับปัญหาผลผลิตน้ำนมโดยเฉลี่ยราว 3,500 ตันต่อวัน ทำอย่างไรถึงได้ผลผลิตสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อเจ้าของฟาร์มโค สามารถวางแผนกระบวนการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีเฝ้าติดตามที่ให้ผลแม่นยํา ส่งผลให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตนมโคให้มีมาตรฐาน เพิ่มกําลังการผลิตและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เปิดให้บริการแบบสมาชิก

โซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ เปิดให้บริการในรูปแบบสมาชิก (Subscription Model) ซึ่งถือเป็นรายแรกในไทย ทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมฟาร์มโคโดยรวมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น และต้นทุนลดลง

ทั้งนี้ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ยังมีแผนในการสร้างสรรค์และพัฒนาดิจิทัล โซลูชันใหม่ๆ โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก สุขภาพ และโรงงานอุตสาหกรรม  ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สรุป

แนวโน้มทุกอุตสาหกรรมของไทยต้องปรับตัวรับมือกับดิสรัปชั่น ทุกภาคอุตสาหกรรมจึงต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงสำหรับการลงทุนไอโอทีและดิจิทัล โซลูชั่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจหนึ่งของทรู ดิจิทัล ที่ประกาศมีโซลูชั่นที่เตรียมให้บริการถึง 7 อุตสาหกรรม

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา