True ประกาศผลประกอบการ ลูกค้ามือถือเพิ่ม 5.4 ล้านราย ขึ้นเป็นอันดับ 2 ของตลาด

True Corporation ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วย EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 33% จากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นเกือบ 18% โดย ธุรกิจโทรศัพท์มือถือที่เติบโตอย่างโดดเด่น เหนือภาพรวมอุตสาหกรรม มีรายได้จากการให้บริการโต 28% และ EBITDA เพิ่มขึ้น 54% เทียบกับปีก่อนหน้า เพิ่มจำนวนลูกค้า 5.4 ล้านราย ทำให้ก้าวเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออันดับ 2 ของประเทศ

True มีรายได้จากการให้บริการโดยรวมเพิ่มขึ้น 17.7% เป็นจำนวน 88.1 พันล้านบาท ในปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเติบโตอย่างโดดเด่นของธุรกิจโทรศัพท์มือถือ ทั้งในกลุ่มลูกค้าระบบเติมเงินและรายเดือน ในขณะที่ บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าทั่วไป เติบโต 13.6% ส่งผลให้ EBITDA ของกลุ่มเติบโต 33.3% เป็น 25.1 พันล้านบาท ซึ่งไม่รวมกำไรจากการโอนเสาโทรคมนาคมใหม่เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ในปี 2558 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเร่งขยายโครงข่ายและการให้บริการให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศเพื่อขยายฐานลูกค้า 4G และไฟเบอร์บรอดแบรนด์ทั่วประเทศ รวมถึงการรับรู้ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ และค่าใช้จ่ายด้านคอนเทนต์ ส่งผลให้ True รายงานผลขาดทุน จำนวน 2.8 พันล้านบาท ในปี 2559

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวว่า ปี 2559 รายได้จากการให้บริการของธุรกิจโทรศัพท์มือถือ ทั้งอุตสาหกรรมเติบโต 5.4% นำโดยการเติบโตของ Truemove H ที่มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 28% ในขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 3.8% ต่อปี

ส่วนธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตยังสามารถรักษาความเป็นผู้นำ และมีผลประกอบการที่เติบโตท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น มีการนำเสนอคอนเทนต์คุณภาพจากต่างประเทศและในประเทศ

สำหรับการขยายโครงข่าย 4.5G/4G, 3G และ 2G มีความครอบคลุมแล้วกว่า 98% ของประชากร ทั้งยังเร่งขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ของ TrueOnline ให้ครอบคลุม 10 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ทั้งหมดเป็นไปตามกลยุทธ์คอนเวอร์เจนซ์ของ True

ทั้งนี้ Truemove H มีจำนวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 5.4 ล้านราย ในปี 2559 คิดเป็นสัดส่วน 75% ของจำนวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิในอุตสาหกรรม ซึ่งขยายฐานลูกค้าทรูมูฟ เอช เพิ่มขึ้นเป็น 24.53 ล้านราย ส่งผลให้ก้าวเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออันดับ 2 ของประเทศในปัจจุบัน ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการของ Truemove H ในไตรมาส 4 ปี 2559 เติบโต 4.7% จากไตรมาสก่อนหน้า

ทำให้ส่วนแบ่งตลาดรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 24.8% เทียบกับ 20.9% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยทั้งปี 2559 Truemove H มีรายได้จากการให้บริการที่เติบโต 28.4% ขณะที่รายได้จากการให้บริการของผู้ประกอบการใหญ่รายอื่นในอุตสาหกรรมมีจำนวนรวมกันลดลง 0.2% จากปีก่อนหน้า

TrueOnline ขยายโครงข่ายไฟเบอร์เข้าถึงครัวเรือนทั่วประเทศ ตอกย้ำจุดยืนที่เป็นผู้นำทั้ง 4G และบรอดแบนด์ ด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ต เริ่มต้นตั้งแต่ 30 Mbps ถึง 1 Gbps ผลักดันให้รายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปเติบโต 13.6% จากปีก่อนหน้า และมีลูกค้ารายใหม่สุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 381,000 ราย ในปี 2559 ส่งผลให้ฐานลูกค้าบรอดแบนด์ของกลุ่มเติบโตเป็น 2.8 ล้านราย

TrueVisons เน้นคอนเทนต์ที่หลากหลายและครบครัน การถ่ายทอดสดคอนเทนต์ชั้นนำ พร้อมทั้งนำเสนอช่องรายการคมชัดแบบ HD 55 ช่อง มีจำนวนสมาชิกรายใหม่สุทธิและสมาชิกในระบบค่าบริการสมาชิกเพิ่มสูงขึ้นในปี 2559 ซึ่งผลักดันให้ฐานลูกค้าทั้งหมดเติบโตเป็น 3.9 ล้านราย ณ สิ้นปี

ศุภชัย กล่าวว่า ปี 2560 True จะนำเสนอแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ที่คุ้มค่าและแตกต่าง การพัฒนาโซลูชั่นในรูปแบบดิจิทัลและนวัตกรรมที่ทันสมัย การต่อยอดความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญในด้าน IoT (Internet of Things) พร้อมวิเคราะห์และปรับตัวเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา