โอน-รับเงินสดไม่ต้องใช้บัญชีธนาคาร ทำผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven ตลอด 24 ชั่วโมง

มีคนไทยจำนวนไม่น้อยไม่มีบัญชีธนาคาร เมื่อไม่มีบัญชีธนาคารการโอนหรือรับเงินก็ทำได้ลำบาก ดังนั้น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งเปิดรับชำระเงินอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven ซึ่งมีสาขากว่า 12,500 แห่งทั่วประเทศ จึงเปิดบริการใหม่ “โอนปุ๊บ รับปั๊บโอนรับเงินสดภายในประเทศตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้บัญชีธนาคาร

7-eleven

วีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บอก่า โอนปุ๊บ รับปั๊บ จับกลุ่มคนไม่มีบัญชีธนาคาร หรือไม่สะดวกใช้บัญชีธนาคาร จะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่อยู่ในไทยก็ใช้บริการได้ ต่อยอดจากบริการ Banking Agent ซึ่งบริการนี้ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ภายใต้พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ..2560 ตามใบอนุญาตเลขที่ บ(4) 004/2564 ประเภทการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถโอนเงินให้กับผู้รับแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องใช้บัญชีธนาคาร

7-eleven

สำหรับขั้นตอนใช้บัตรประชาชน (หรือพาสปอร์ต หรือบัตรชมพู) เท่านั้น ผ่านจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศกว่า 12,500 สาขา ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยระบบยืนยันตัวตน ด้วยการตรวจสอบบัตรประชาชนกับกรมการปกครอง และพิสูจน์ตัวตนของผู้มาทำธุรกรรมของผู้มาทำธุรกรรมผ่านเทคโนโลยี Face Verification ที่เทียบเท่ามาตรฐาน IAL 2.3 ตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงทำให้การโอนรับเงินสดมีความแม่นยำและปลอดภัยสูงสุด

หลังจากชำระเงินกับพนักงาน จะได้รับรหัสรับเงินท้ายใบเสร็จ ผู้โอนสามารถแจ้งให้ผู้รับไปรับเงินได้ทันที โดยผู้รับเงินเสียบบัตรประชาชน (หรือพาสปอร์ต หรือบัตรชมพู) ถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตน กดรหัสรับเงิน จำนวนเงิน และเบอร์โทรศัพท์ ที่เครื่อง EDC จากนั้นก็สามารถรับเงินได้ทันที วงเงินบริการโอน 10,000 บาทต่อรายการ สูงสุด 50,000 บาท ต่อคนต่อวัน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา