ญี่ปุ่นทั้งปีเสียชีวิตบนท้องถนน 3,904 ราย แต่ไทยแค่ 7 วันอันตรายก็เกือบ 500 แล้ว

เพิ่งผ่าน 7 วันอันตรายกันไป ตัวเลขอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยก็เปิดเผยออกมาแล้ว โดยมีผู้ประสบอุบัติเหตุ 4,128 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 478 ราย แต่เมื่อกลับไปดูที่ญี่ปุ่น ทั้งปีกลับมีแค่ 3,904 คน จากประชากรทั้งหมด 126 ล้านคน

ภาพ pixabay.com

ระบบป้องกันบนท้องถนนต้องมาก่อน

เหตุที่แค่ 7 วัน ประเทศไทยก็คิดเป็นกว่า 10% ของยอดผู้เสียชีวิตบนท้องถนนในประเทศญี่ปุ่น เพราะระบบการวางแผนการเดินทางบนท้องถนนอาจไม่ดีนัก ทั้งฝั่งผู้ขับขี่ และผู้ใช้กฎหมาย แต่ทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่นั่นมีการอบรมการใช้รถใช้ถนนอยู่ตลอด รวมถึงการสร้างมาตรการต่างๆ ออกมากำกับรถที่จะวิ่งบนท้องถนน เช่นต้องมีเทคโนโลยี Automatic Brake รวมถึงยังสอดส่องดูแลแนวเส้นบนถนน และสัญญาณไฟจราจรให้เห็นชัดอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย ซึ่งการพัฒนาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนทั้งปีเพียง 3,904 คน

สำหรับตัวเลข 3,904 คนนั้น ถือเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนที่น้อยกว่า 4,000 คนครั้งแรกในรอบ 67 ปี และเมื่อเทียบกับปี 2558 จะลดลง 213 คน หรือ 5.2% ของปี 2559 ส่วนกลุ่มผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุด คิดเป็น 54.8% หรือ 2,138 คนจากทั้งหมด และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ Aichi มีจำนวนทั้งสิ้น 212 คน รองลงมาคือ Chiba 185 คน และ Osaka 161 คน โดยมีจังหวัด Tottori เสียชีวิตน้อยที่สุดคือ 17 คน

ขณะเดียวรัฐบาลของญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เหลือ 2,500 คน หรือต่ำกว่า ภายในปี 2563 อีกด้วย

สรุป

การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเป็นอะไรที่ไทยรณรงค์กันมานาน แต่ก็อย่างที่เห็น ทุกเทศกาลจะมีการเฝ้าระวังอุบัติเหตุกันเป็นอย่างมาก และสุดท้ายก็ไม่สามารถลดลงได้ซักที ดังนั้นการที่ภาครัฐร่วมมือกับแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานกลางของรถยนต์ รวมถึงการเคร่งครัดในเรื่องกฎหมาย เพื่อบังคับใช้กับผู้ขับขี่ ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

อ้างอิง // Traffic deaths fall below 4,000 in Japan for first time in 67 years

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา