Toyota แซง Volkswagen ขึ้นเบอร์หนึ่งผู้ผลิตรถยนต์โลก ส่วนในไทยเป็นเบอร์ 1 ทำได้ 2.44 แสนคัน

Toyota ประกาศยอดขายรถยนต์ทั่วโลกในปี 2020 ที่ 9.31 ล้านคัน แซง Volkswagen ขึ้นอันดับ 1 ครั้งแรกในรอบ 5 ปี ส่วนในประเทศไทย Toyota ยังครองอันดับ 1 อย่างเหนียวแน่นด้วยยอดขาย 244,316 คัน

toyota

Toyota กับการครองเบอร์หนึ่งอีกครั้ง

รายงานข่าวแจ้งว่า Toyota แจ้งยอดขายรถยนต์ของบริษัทในปี 2020 ที่ 9.53 ล้านคัน โดยยอดขายดังกล่าวรวมรถยนต์แบรนด์ลูกทั้ง Daihatsu และ Hino แล้ว ซึ่งยอดขายนี้มากกว่า Volkswagen ที่ทำได้ 9.31 คัน ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีของ Toyota ที่กลับมาเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มียอดขายมากที่สุดในโลกอีกครั้ง

ทั้งนี้การขึ้นเบอร์หนึ่งยอดจำหน่ายรถยนต์โลกของ Toyota มาจากความแข็งแกร่งในตลาดจีนที่เติบโต 10.9% ช่วยให้ภาพรวมยอดขายทั้งปีลดลง 10.5% ส่วนเหตุผลที่ยอดขายลดลงมาจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้บางช่วงบริษัทต้องหยุดการผลิต หรือปิดโชว์รูมชั่วคราว

ขณะเดียวกันในตลาดประเทศไทย Toyota รายงานว่าบริษัททำยอดขายได้ 244,316 คัน ลดลง 26.5% คิดเป็นส่วนแบ่ง 30.8% ของทั้งตลาดที่มีการจำหน่ายรถยนต์ทั้งหมด 792,146 คัน ลดลง 21.4% ส่วนอันดับถัดมาคือ Isuzu ทำได้ 181,194 คัน เพิ่มขึ้น 7.7% และ Honda ทำได้ 93,041 คัน ลดลง 26.1

อย่างไรก็ตาม Toyota คาดว่า ตลาดรถยนต์ในประเทศประเทศไทยจะฟื้นตัวในปี 2021 ผ่านยอดขาย 8.5–9 แสน คัน เพิ่มขึ้น 7-14% โดย Toyota ตั้งเป้ายอดขายที่ 2.8-3 แสนคัน เพิ่มขึ้น 15-23% คิดเป็นสัดส่วนของตลาด 33% ครองเบอร์หนึ่งของตลาดเช่นเดิม

สรุป

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ Toyota จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแทนที่ Volkswagen ในปีที่อุตสาหกรรมรถยนต์พังพินาศ ส่วนในปี 2021 ทาง Toyota จะครองเบอร์หนึ่งได้อีกหรือไม่ อันนี้ต้องติดตามกันต่อไป เพราะ Toyota เตรียมส่งรถยนต์ไฟฟ้าหลากรุ่นมาชนกับ Volkswagen ที่เป็นเบอร์หนึ่งรถยนต์ไฟฟ้าของตลาดยุโรปในตอนนี้

อ้างอิง // Toyota 1, 2

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา